Diktatúra v Číne vs. George Orwell 1984

Sme sledovaní a vyhodnocovaní Sme neustále sledovaní všetkými kamerami a odpočúvaní našimi vreckovými počítačmi,...