• Nezařazené
 • 4

Vždyť přece chemtrails neexistují.

Tajemství vyřešeno: chemtrails jsou uhelný popel

05:54

 chemtrails
http://youtu.be/F6r0GqbH9Os
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F6r0GqbH9Os

Doplnění 10. 2. 2015: Video s českými titulky zde: http://youtu.be/39HA4c4t_CA

Publikováno 1. 2. 2015 (anglicky).

 • Toto video podává řešení 20 let starého tajemství.
 • Kdo vyrábí směs rozptylovanou v chemtrails?
 • Odkud ta směs pochází?
 • Proč ji dělají?

Chemtrails jsou uhelný popel

Překlad videa: OrgoNet 3. 2. 2015

Obrázky jsou printscreeny z videa, proto mají horší kvalitu. 
Video je vlastně namluvená prezentace, její PDF anglicky zde. V době překladu mi ještě nebyla k dispozici. • Od poloviny 90. let se objevují na nebi přetrvávající stopy letadel, a každým rokem jich přibývá.
 • Po dvě desítky let bylo tajemstvím, co to ta letadla na nás sprejují.
 • Konečně jsme se dozvěděli, co je zdrojovým materiálem pro tyto chemtrails tryskových letadel!
 • Je to uhelný popel, který je dále zpracován a tvoří základ chemtrails.
 • Chemtrailsová rezidua v dešťové vodě mají tutéž směs toxických materiálů jako uhelný popel pocházející z elektráren spalujících uhlí.
 • Každý den je ve světě nasprejován tak obrovský objem chemtrails, že nemůže být žádný jiný zdroj pro tyto nanometalické oxidy kromě uhelného popela.
 • Popílek a škvára jsou vytvářeny v každé uhlí spalující elektrárně.
 • Popílek je bohatý na oxid hliníku (asi 30%), což je hlavní chemikálie, která se nachází při testech dešťové vody na chemtrails.
 • Odpad při spalování uhlí z elektráren je největším proudem průmyslového odpadu ve světě. Jen v USA se ho tvoří ročně asi 120 miliónů tun.
 • Ročně se v USA vytvoří více než 50 miliónů tun popílku.
 • Více než 40% produkce popela v USA je zpracováno na cement, základy silnic, suché zdivo, bauxit, plastická plniva, a další nezveřejněné materiály, jako je chemtrailsová směs.
 • Využití popílku se od zavedení chemtrails v polovině 90. let více než zdvojnásobilo. Za účelem chemtrails se každoročně zpracovávají milióny tun popela.
 • 39% elektřiny je v USA vyráběno spalováním uhli.
 • Tajný chemtrailsový program získává popílek z elektráren za velmi nízkou cenu.
 • Doprava miliónů tun popílku na tajné letecké základny je velmi snadná, po železnici nebo říčních člunech, stejnou cestou, jaká je používána k dopravě uhlí do elektráren.
 • Nízká cena popílku a existující zpracující závody, snadná doprava a nedostatek veřejného povědomí ohledně uhelného odpadu činí z popílku ideální zdrojový materiál pro tajný chemtrailsový program.
 • Patent č. 5003186 popisuje ochlazování Země oxidy kovů.
 • Popílek má správnou velikost i směs oxidů kovů, takže jsou třeba jen minimální úpravy k vytvoření směsí smíchané s vodou pro sprejování.
 • Uhelný popílek má správnou velikost částic (podle patentu 10-100 mikronů) pro použití jako Welsbachův reflektivní materiál pro sprejování v horní atmosféře. (Viz http://orgo-net.blogspot.cz/2010/10/dalsi-z-us-patentu-na-chemtrails.html
 • Tento test dešťové vody z města Chico v Kalifornii má vysoké hodnoty aluminia a baria.
 • Vedle aluminia ukazují testy dešťové vody různé další toxické kovy, které se VŠECHNY nacházejí v uhelném popelu (v závislosti na zdroji uhlí).
 • Tento test z hrabství Alachua na Floridě ukazuje vysoké hodnoty aluminia každý den, a vysoké hodnoty baria jen v některých dnech.
 • Uhelný popel je složen především z oxidů křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku, titanu, thalia, sodíku, draslíku, arsenu, rtuti a síry, plus malá množství uranu a thoria.
 • Barium je v uhelném popelu vždy přítomno, a rovněž ve většině chemtrails.
 • Tento test deště v Kalifornii ukazuje údaje o hliníku, bariu a stronciu v období dvou měsíců (listopad 2013 – leden 2014)
 • Popílek s nízkým obsahem baria možná dostává před sprejování přídavek těženého barytu.
 • Uhelný popel má nebezpečný obsah uranu, radia a thoria.
 • Oblasti sprejované chemtrails jsou otravovány ochuzeným uranem (přírodně se vyskytující U238)
 • Radioaktivní uran se nachází ve veškerém uhelném popelu.
 • Radioaktivní thorium je Welsbachův materiál a nachází se v každém nejběžnějším typu uhelného popela.
 • Patent na Welsbachovy materiály (viz výše) ukazuje, jak oxid hliníku, oxid thoria a další oxidy kovů mohou odvracet sluneční světlo zpět do vesmíru za účelem ochlazení planety.
 • Avšak barium není jako Welsbachův materiál zmiňováno.
 • Pokud barium není reflektivní materiál, proč se tedy nachází v testované dešťové vodě?
 • Podle Jima Phelpse., „otce“ chemtrailsového programu, je barium užíváno na odstranění fluoridu z atmosféry. Ten se tam dostává při spalování uhlí jako znečištění vzduchu, a je snaha ho odstranit, aby nevytvořil metan z dalších uhlovodíků.
 • Podle vědeckých měření je ročně po celém světě vypouštěn milión tun fluorinu. Tyto fluoridové složky jsou extrémně silným skleníkovým plynem, asi 8 000x horším než CO2, co se týče zachycování horka v zemské atmosféře.
 • Podle dokumentů Jima Phelpse musí být chemtrails sprejovány proto, aby byl svět ochráněn před fluorovodíkem, který vzniká spalováním uhlí.
 • To je kruhová logika: takže je třeba užívat umělé mraky z uhelného popela, aby byl svět zachráněn před spalováním uhlí????
 • Proč nemáme na veškerých elektrárenských komínech 100% odlučovače fluoridu? Proč nepřestaneme spalovat uhlí?
 • Ti, co nevěří v chemtrails, říkají, že je nemožné vytvořit a vyčistit celosvětovou dodávku aluminia, baria a stroncia a dalších oxidů kovu, aniž by to bylo odhaleno.
 • Každá elektrárna spalující uhlí má prostory pro zpracování popela, buď pro uložení na skládku, nebo pro další zpracování a převoz do další oblasti.
 • Skeptikové chemtrails říkají, že chemtrails neexistují, protože je nemožné vyrobit a transportovat tolik sprejovací směsi po zemi, aniž by to někdo zjistil.
 • Uhelný popel je již převážen po celé zemi, s použitím tahačů, železnice a říčních člunů, takže je snadné převážet i chemtrailsovou směs zcela otevřeně americkému letectvu, na tajné letecké základny po celých Spojených státech i v Evropě.
 • Zde je mapa uhelných elektráren v USA. Použijte Google maps, abyste viděli, které z nich mají závody na zpracování popela k výrobě chemtrailsové břečky.
 • Zjistěte si, kde se nebezpečný uhelný odpad zpracovává ve vaší blízkosti, na http://www.southeastcoalash.org/
 • Místní provozy v blízkosti uhelných elektráren mohou uvádět nižší množství přepravovaného zpracovaného popela po železnici, než skutečně opouští jejich závod.
 • Přesně stejné železniční cisterny jsou vidět, jak přijíždějí na chemtrailsové letecké základny. Toto pomůže identifikovat, která tepelná elektrárna dodává chemtrailsové materiály.
 • Veřejné odhalení, soudní procesy a nenásilná občanská neposlušnost mohou zastavit plnění a převážení těchto cisteren. Zastavení této dopravy zastaví chemtrailsový program.
 • Musíme rovněž přestat spalovat uhlí a zastavit neregulované zpracovávání uhelného popela.
 • Nyní, když víme, odkud pocházejí chemtrails, máme moc ukončit chemtrailsový program, který zabíjí naši planetu.
 • Všechny uhlím poháněné generátory elektřiny a závody zpracující jejich uhelný popel musí být přísně regulovány po celém světě, aby bylo ukončeno sprejování toxických kovů z tryskových tankerů (i vypouštění smrtícího fluoridu do vzduchu).
 • Proč by majitelé uhelných elektráren chtěli pomáhat s chemtrails?
 • Kdo by mohl mít prospěch z toho, aby lidé přestali sledovat znečištění uhlím? Znečišťovatelé – lidé jako bratři Kochovi, kteří vydělali na nedostatečné regulaci znečištění, které denně produkují.
 • Vše, co rozptyluje pozornost lidí od skutečného znečištění způsobeného výrobci fosilních paliv, jako jsou bratři Kochovi http://en.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries , jim pomáhá potlačit snahy na regulaci znečištění.
 • Bratři Kochovi investovali milióny dolarů, aby rozšířili, že změna klimatu je hoax, protože kdyby byla brána vážně, způsobilo by to vyšší náklady, což by snížilo jejich zisky.
 • Dává dokonalý smysl, že bratři Kochové přesunují vinu za vysokou úroveň znečištění pryč ze svého vlastního průmyslu, na vládu, protože to činí jejich znečišťování méně viditelným a je méně pravděpodobné, že bude zregulováno.
 • Chemtrails okamžitě skončí, až vlastníci uhelných elektráren pochopí, že právníci, vládní regulátoři a ICC mají v plánu je pronásledovat.
 • Pronásledovat tyto miliardářské zločince je cíl, na němž musíme společně pracovat, a tak poskytněte toto video aktivistům, právníkům a vládním regulátorům!
 • Když platíte za elektřinu vyráběnou z uhlí, platíte za chemtrailsové jedy, které pomalu zabíjejí vás i vaši rodinu a všechny budoucí generace.
 • Odmítněte kupovat elektřinu z elektráren spalujících uhlí.
 • Po celém světě musíme použít nenásilnou občanskou neposlušnost a zákonné nástroje, jako procesy, finanční pokuty a státní a federální regulaci, abychom zastavili chemické sprejování.
 • Začněte pozorovat svou místní elektrárnu, železnici či leteckou základnu.
 • Máme moc zachránit naši planetu. Ještě je čas, pokud každý přispěje.
 • Musíme masově produkovat bezuhlíkové zdroje energie (viz Kvantový elektrický generátor).
 • Přemýšlejte, jak můžete pomoci, a udělejte to!
 • Jestli nepomůžete, sprejování bude pokračovat.
 • I jednotlivá místní skupina může zastavit toxické sprejování ve vaší oblasti!
 • Hledejte na youtube „jak zastavit chemtrails a haarp“.
 • Zapojte se! Stěžování nevede k ničemu.
 • Podívejte se na dokument „Mocnější síla“, kde se dozvíte, jak nenásilná občanská neposlušnost může překonat každé tyranské zlo.
 • Nehledejte hrdiny nikde jinde.
 • My jsme hrdinové, na které čekáme.

PDF anglicky zde.O využití popela základní informace česky:

 

P. S. Orgonet:


Dává to perfektní smysl až po ten závěr (… Bratři Kochové financují šíření myšlenky, že člověkem způsobované oteplování je hoax …), který je poněkud … překvapující. Nevím, nevím, zda nám někdo zase nepodstrkuje nějakou další flignu …
V poslední době mám dojem, že se aktivistům a stěžovatelům záměrně a pod rouškou aktivismu podstrkují údaje o chemtrails, aby tím byla pozornost odvrácena od každodenní manipulace počasí a klimaterorismu, což podle mě představuje minimálně stejné, ne-li větší ohrožení planety jako geoinženýrství za účelem snížení oteplování.

I když, tímto by se vysvětlovalo, proč vlády mají na tom geoinženýrství takový zájem … podplaceny uhelnými lobby, které současně vyrábějí znečištění/oteplení i materiál pro jeho potlačení, dvojí zisk … fuj, už aby se v tom prase vyznalo.

Na nebi je místa dost, aby se tam stále vešli všichni zájemci o zisk, ať už na klimaterorismu, nebo na geoinženýrství, či na dalších možnostech…

P. P. S. 8. 1. 2015

Toto berte jaké mé předběžné zdroje k tématu „Co mají společného letiště a popel“. Angličtináři si už teď můžou počíst.Zpracování obrovského množství popela a jeho letecká doprava z letiště Ashville: http://charmeck.org/city/charlotte/FocusAreas/Environment/Documents/CoalAsh/Coal%20ash%20fill%20at%20Asheville%20Airport.pdfSkladování popílku na letišti: http://www.charlotteobserver.com/2014/03/13/4763697/duke-energy-proposes-storing-coal.html#.VM-muo10yCgNebezpečí emisí z uhelných elektráren: http://www.lung.org/assets/documents/healthy-air/coal-fired-plant-hazards.pdfWeby odkazující na výrobu tekutých paliv z uhlí:
https://scholar.google.com/scholar?pws=1&client=ms-android-verizon&tel=1&entrypoint=android-velvet&hl=en-US&ctzn=America/Chicago&oe=utf-8&safe=images&redir_esc&noj=1&biw=360&gcc=us&v=3.6.16.1614640.arm&dbla=1&bih=615&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:wGEKb66UnU_41M:scholar.google.com/

Společnost Duke Energy, popel a letiště:
http://www.charlotteobserver.com/2014/12/04/5362324/duke-energy-may-find-shortage.html#.VNegCfmG-qF

Zdroj:

Mohlo by se vám líbit...

Komentujte

4 Komentáře zapnuto "Vždyť přece chemtrails neexistují."

avatar
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílet

Líbil se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli!