Tajná smlouva – dnes aktuálnější než kdykoliv jindy

…..musím znovu lidem připomenout co se vlastně kolem nás odehrává a co všechno na nás v minulosti připravili. Je to vedoucí zločinná mafie na planetě Zemi a její intriky. Pozorně čtěte. Pak možná pochopíte, co všechno chemtrails, které údajně neexistují znamenají pro „NĚ“ a pro lidstvo jejich důsledky dodržením této smlouvy….

10:54

…..v minulém století jedna dubiózní firma prodala při stěhování kopírku. Druhá firma, která ji odkoupila se nestačila divit, co bylo uloženo v paměti. Samozřejmě OMYLEM. Zapomněli vymazat….

 

Tajná smlouva

Iluze, která nastane, bude tak obrovská, že unikne jejich vnímání.
Ti, kdož uvidí, budou považování za blázny.
Vytvoříme oddělená vzezření, aby zabránila možnosti vidět spojení mezi námi.
Budeme se chovat, jako kdybychom nebyli spojeni, abychom udržovali iluzi naživu.
Našim cílem bude vykonat jeden krok za čas, aby nikdy nepadlo na nás samotné podezření. To jim také zabrání vidět změny tak, jak budou nastávat.
Budeme vždy stát nad relativním polem jejich zkušeností, neboť my známe tajemství absolutna.
Vždy budeme pracovat společně a zůstaneme spojeni krví a utajením. Toho, kdo promluví, postihne smrt.
Ponecháme jim krátkou dobu života a jejich mysle slabé, i když budeme předstírat, že děláme opak.
Budeme využívat znalostí vědy a technologie lstivými způsoby, takže nikdy neuvidí, co se děje.
Budeme používat měkké kovy, urychlovače stárnutí a sedativa v jídle a vodě a také ve vzduchu.
Budou pokryti jedy kamkoli se otočí.
Měkké kovy budou způsobovat, že budou ztrácet své mysle. Budeme slibovat z našich mnoha stran najít lék, přestože je budeme zahrnovat stále větším jedem.
Jedy budou absorbovány prostřednictvím pokožky a úst, budou ničit mysl a reprodukční systém.
Z toho všeho se budou rodit mrtvé děti, ale tuto informaci budeme skrývat.
Jedy budou schovány ve všem, co je obklopuje, v tom co pijí, jedí, dýchají a nosí.
Musíme být důmyslní v dávkování jedů, neboť mohou dohlédnout daleko.
Naučíme je, že jedy jsou dobré, s veselými obrázky a hudebními tóny.
To pomůže k vůli pomáhat. Získáme je, aby prosazovaly naše jedy.
Uvidí, jak se naše produkty používají ve filmu, postupně si na ně zvyknou a nikdy nepoznají jejich skutečný účinek.
Když zplodí dítě, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a a předsvědčíme je, že to je pro jejich dobro.
Začneme s tím brzy, když bude jejich mysl mladá, zaměříme se na to, co děti milují nejvíce, na sladkosti.
Když budou mít zubní kazy, vyplníme jim zuby kovy, které usmrtí jejich mysl a ukradne jim budoucnost.
Až bude jejich schopnost učit se narušena, vytvoříme lékařství, které je učiní nemocnějšími a způsobí další nemoci, na které vytvoříme ještě další léky.
Uděláme z nich naší mocí poddajné a slabé před námi.
Budou vyrůstat deprimovaní, pomalí a otylí a když si k nám přijdou pro pomoc, zahrneme je ještě většími jedy.
Zaostříme jejich pozornost na peníze a materiální statky, takže se mnozí z nich nikdy nespojí s vnitřním já. Rozptýlíme je sexem, vnějšími lákadly a hrami, takže nikdy nebudou sami v souladu s všeobjímající jednotou.
Jejich mysli budou patři nám a oni udělají, co řekneme. Jestliže odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat mysl měnící technologie do jejich životů. Strach budeme využívat jako svou zbraň.
Ustanovíme jejich vlády a uvnitř nich založíme opozici. Budeme vlastnit obě strany.
Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale provedeme náš plán.
Naše rodiny se nikdy nebudou mísit s jejich. Naše krev musí zůstat vždy čistá, to je ta cesta.

Donutíme je zabíjet se navzájem, pokud nám to bude vyhovovat.Budou nám poskytovat svou práci a my budeme prosperovat z jejich dřiny.

Budeme je prostřednictvím dogmat a náboženství držet oddělené od Jednoty.

Budeme kontrolovat každý aspekt jejich životů, říkat jim, co si mají myslet a jak.
Jemně a mírně je povedeme, ale necháme je si myslet, že se vedou sami.
Skrze naše frakce mezi nimi bude rozdmýchávat nepřátelství.
Když se mezi nimi rozsvítí světlo, uhasíme ho výsměchem, či smrtí, tím, co nám bude nejlépe vyhovovat.
Donutíme je vytrhávat si navzájem svá srdce a zabíjet své vlatní děti.
Toho dosáhneme využitím nenávisti jako svého spojence, hněvu jako svého přítele.
Nenávist je zcela zaslepí a nikdy neprohlédnou, že z jejich konfliktů se vynořujeme jako jejich vládci. Budou vytíženi zabíjením se mezi sebou.
Bodou zalití svou krví a budou zabíjet své sousedy, pokud nám to bude vyhovovat.
Budeme z toho obrovsky těžit, neboť nás neuvidí, neboť nás vidět nemohou.
Budeme prosperovat z jejich válek a umírání.
Budeme to opakovat stále znovu a znovu, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle.
Budeme pokračovat v nucení, aby žili ve strachu a zlosti, prostřednictvím obrazů a zvuků.
Použijeme všechny prostředky, abychom toho dosáhli.
Prostředky budou poskytovány díky jejich práci.
Donutíme je nenávidět sama sebe a své sousedy.
Vždy před nimi budeme skrývat božskou pravdu, že všichni jsme jeden. To se nesmí nikdy dozvědět!
Nikdy nesmí poznat, že barva pleti je iluze, vždy si musí myslet, že si nejsou rovni.
Krok po kroku, krok po kroku se budeme blížit svému cíli.
Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad nimi vykonali naprostou kontrolu.
Donutíme je akceptovat zákony, které jim ukradnou poslední zbytky svobody, které mají.
Postavíme finanční systém, který je navždy uvězní, bude udržovat je samotné i jejich děti zadlužené.
Když budou společně klít, nařkneme je ze zločinů a světu prezentujeme jinou verzi, neboť budeme vlastnit všechna média.
Budeme používat média ke kontrole toků informací a jejich vyznění v náš prospěch.
Když proti nám povstanou, rozmačkáme je jako hmyz, neboť nic jiného nejsou.
Budou bezbranní cokoli udělat, neboť nebudou mít žádné zbraně.
Rekrutujeme některé z nich, aby uskutečnili naše vlastní plány, slíbíme jim život věčný, ale žádný takový nebude, neboť nejsou jedni z nás.
Rekrutové budou nazýváni „zasvěcenci“ a budou indoktrinováni věřit falešným obřadům prochodů do vyšších sfér. Členové těchto skupin, kteří se budou domnívat, že jsou s námi v jednom celku, nikdy nepoznají pravdu. Tu pravdu se nesmí nikdy dozvědět, neboť by ji obrátili proti nám.
Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a skvělými tituly, ale nikdy se nestanou nesmrtelními a nepřipojí se k nám, nikdy nepřijmou světlo a nebudou cestova ke hvězdám.
Nikdy nedosáhnou vyšších realit, neboť zabíjení svého vlastního druhu bude blok k přechodu k osvícení. Tohle nikdy nepoznají.
Ach ano, iluze svobody bude tak obrovská, že nikdy nezjistí, že jsou našimi otroky.
Pravda bude ukryta v jejich tváři, tak blízko se nebudou schopni zaměřit, dokud nebude příliš pozdě.
Až bude vše hotovo, realitu, kterou jsme pro ně stvořili, je bude vlastnit. Tato realita bude jejich vězením. Budou žít v sebe-klamu.
Až bude náš cíl splněn, začne nové éra tyranie.
Jejich mysli boudou spountány jejich vírami, vírami, které jsme ustanovili za pradávných časů.
Ale pokud by někdy zjistili, že jsou rovnocenní, zahyneme. TOHLE SE NESMÍ DOZVĚDĚT.
Pokud někdy zjistí, že by nás společně mohli porazit, uskuteční akci.
Nesmí se nikdy dozvědět ani to, co jsme udělali, neboť pokud by se to dozvěděli, nebudeme mít prostor utíkat, neboť bude snadné vidět, kdo jsme, až závoj spadne. Naše akce odhalí, kým jsme a oni nás uloví a nikdo nám neposkytne úkryt.
Toto je tajná smlouva, kterou budeme žít zbytek svých současných a budoucích životů, neboť tato realita transcenduje mnoho generací a životních období.
Tato smlouva je zpečetěna krví, naší krví. Námi, těmi, kteří přišli z nebe na Zemi.
O této smlouvě se NIKDY NIKDO nesmí dozvědět, že existuje. Nesmí být NIKDY zapsána či řečena kýmkoli z nás, vědomí toho by bylo příčinou uvolnění hněvu PRVOTNÍHO STVOŘITELE nad námi a my bychom byli vrženi do hlubin, odkud jsme přišli a zůstali tam až do konce času nás samotných.
Zdroj (1)

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

9 komentářů

 1. jirik napsal:

  Ropa na 90 dní, jídlo na den a půl. Jak fungují utajené sklady pro případ, až v Česku bude nejhůř
  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/ropa-na-90-dni-jidlo-na-den-a-pul-jak-funguji-utajene-sklady-pro-pripad-az-v-cesku-bude-nejhur-28191

 2. jirik napsal:

  Snezny Drak CZ youtube original (pohádka)
  https://www.youtube.com/watch?v=EqvONoo8Pqc

 3. Oldřich napsal:

  Protokoly sionských mudrců,Schulchan Aruch,Talmud – všechno,v článku uvedené je v těch opdprných paskvilech uvedeno a detailně mezi řádky popsáno.

 4. jirik napsal:

  Národní galerie je stále zavřená. Dluží nám milióny, tvrdí agentury
  I v neděli zůstaly budovy Národní galerie v Praze zavřené kvůli sporu s bezpečnostní agenturou o nezaplacené faktury. Zástupci galerie zatím nepotvrdili, kdy nastane změna. V průběhu víkendu to však již nestihnou, nejdříve se tak stane během nadcházejícího týdne.
  https://www.novinky.cz/cestovani/430466-narodni-galerie-je-stale-zavrena-dluzi-nam-miliony-tvrdi-agentury.html

 5. jirik napsal:

  Naším veřejným prostorem proběhla pozoruhodná vlnka. Ve středu večer se jen tak mimochodem na jedné české televizní stanici a jejím internetovém portálu objevila noticka zdravotního rázu. Jejím obsahem bylo zhruba sdělení, že se v Evropě vyskytuje jeden kmen takzvaných “superbakterií” E.coli, odolných i proti poslednímu antibiotiku, kolistinu, o němž se dosud soudilo, že dokáže infekci “superbrouky” zastavit – byť za cenu toho, že pacientovi tak trochu (hodně) vyřídí ledviny.
  http://vool.cz/pOwcA

 6. Tomas napsal:

  Podobne uz o tom psal Dulles v USA pred stoletim. To je jejich plan. Lidstvo nechape, ze se vysvobodi z dluhoveno a chazarskeho otroctvi az kdyz znici nekolik rodin v pozadi, ktere vlastni 90 % prostredku teto planety. Svym bohatstvim mohou vse ridit, uplacet, sve oponenty zabijet. Teprve az se podari nam toto penezni zridlo jako moc zla, pracujiciho proti nam obycejnym lidem eliminovat, muzeme se osvobodit. Musime byt ale v budoucnosti obezretni. Nesmime uz nikomu dovolit, aby mohl znovu ziskat takove penezni prostredky, kterymi by pak znovu manipuloval a ridil svet. Zadne vlastnictvi centralnich bank vsude ve svete, koncernu zbrojarskych, bank, pojistoven, medialnich koncernu, atd. Temito nastroji nas uz leta vykoristuji, seji mezi nas nenavist. Sami jsou neviditelni, jejich bohatstvi utajene a jejich zlociny take.

 7. Neo napsal:

  Pokud je pravda to, co se v těchto spisech píše , tak jak je na konci napsáno, jsou to andělé , tedy padlí, démoni, chcete li, mimozemšťané …a s těmi udržuje absolutní špička židovských pokrevních linií dohody, i když i oni jsou otroky, ale myslí si, že ne….původně byli v hlubinách….to je astrální svět a díky určitým symbolům mohou na náš svět, od celkem nevinných malých pentagramů a hexagramů u kouzelníků, viz YouTube , až po otevření obří brány viz projekt CERN ……

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.