Trestné oznámenie na skorumpovaných politikov na Slovensku vo vláde a parlamente a ich spolupáchateľov v polícii, prokuratúre, súdnictve, advokácii, tajných službách, kontrolných orgánoch a na úradoch

…..důležité pro všechny občany. Slušní lidé toho mají už plné zuby a jednají. Konečně se začínají hýbat ledy a měl by to udělat každý člověk i na svém působišti. Zasypat všechny policejní stanice trestními oznámeními na vládní činitele, kteří povolují genocidu vlastního národa….

Trestné oznámenie na skorumpovaných politikov na Slovensku vo vláde a parlamente a ich spolupáchateľov v polícii, prokuratúre, súdnictve, advokácii, tajných službách, kontrolných orgánoch a na úradoch

Vychádzajúc z mojich funkcií, pozícií a z mojej hodnosti kapitán odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy, samostatný radca Ministerstva vnútra SR a člen projektovej skupiny rezortu vnútra,  hlavný štátny radca Úradu vlády SR s  pôsobnosťou vo Výbore na koordináciu spravodajských služieb a podpredseda Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR, člen Výboru pre zahraničnú politiku Ministerstva zahraničných vecí a  európskych záležitostí SR, hlavný štátny radca Ministerstva obrany SR a  vedúci špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby, tak vo verejnom záujme podávam takéto trestné oznámenie na konkrétnych skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve, prokuratúre, polícii, advokácii, tajných službách, na úradoch a v kontrolných orgánoch. Som opodstatnene a  oprávnene podal vo verejnom záujme takéto oznámenie na základe z môjho občianskeho postoja, právneho názoru, osobnej skúsenosti, rozhodujúcich skutočností, súvislostí a dôkazov. Predmetné oznámenie je v prílohe.

Mgr. Martin Bavolár – oznamovateľ

Vyšetrovatelia a sudcovia zo zahraničia prídu na Slovensko vyšetrovať a súdiť skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov vo vláde, parlamente, súdnictve, polícii, prokuratúre, advokácii, tajných službách a na úradoch.

Publikované 24.09. 2018 o 07:08

Manipulácia a debilizácia obyvateľov Slovenska napreduje. Voľby nič nezmenia, máme len ilúziu, že niečo riadime a skorumpovaní politici to dobre vedia.  Ich médiá a mimovládky šíria takú štátnu propagandu, aby ľudia poslušne držali hubu a krok a platili dane a poplatky. 

Políciu, prokuratúru, súdnictvo, tajné služby a úrady na Slovensku ovláda zločinecká mafia na čele so skorumpovanými politikmi vo vláde a parlamente. Oni nedovolia žiadne vyšetrovanie a súdenie, lebo nebudú sami seba vyšetrovať a súdiť. Teraz jediná cesta ako sa vyhrabať z tejto zločineckej žumpy a mafiánskej chobotnice je taká, že ľudia budú priamo informovaní aj verejnoprávnou televíziou a rozhlasom o tom, ako vyšetrovatelia a sudcovia zo zahraničia tu budú vyšetrovať a súdiť. Organizovaná kriminalita, zločinecká mafia, finančná oligarchia, politická nomenklatúra a korupcia v obrovskej miere ovládajú políciu, prokuratúru, súdnictvo, advokáciu, tajné služby, kontrolné orgány a úrady. Preto na Slovensku neexistuje vyšetrovanie a súdenie ani skorumpovaných politikov vo vláde a na vysokých miestach v štátnej správe a územnej samospráve.

Na Slovensku okrem horných desať tisíc majú ostatní ľudia nízke platy, žobrácke dôchodky, predražené exekúcie, bezprávie, slabú životnú úroveň, je tu pracujúca chudoba a  tisíce ľudí je v cudzine za prácou. Na Slovensku je skorumpovaný systém, prehnitý režim a politická žumpa. Preto som dával a dal podnety, v ktorých oprávnene poukazujem, aby vzhľadom na túto kritickú a neudržateľnú situáciu prišli na Slovensko zahraniční pozorovatelia, vyšetrovatelia a sudcovia. Lebo oni nie sú priamo prepojení na tento prehnitý systém na Slovensku. Preto iba tak bude prebiehať riadne a objektívne vyšetrovanie a spravodlivé súdenie vysoko postavených páchateľov rozsiahlej korupcie a organizovaného zločinu na najvyšších miestach vo vláde, parlamente a súdnictve a následne na ďalších miestach v polícii, prokuratúre, tajných službách a na úradoch. Poviem to tak ako to je, skorumpovaní politici a ich prisluhovači patria do basy a všetko čo nakradli vrátia. Čítajte a sa dozviete, kedy a ako to bude.

Súvisiaci obrázok

Trestné oznámenie na skorumpovaných politikov vo vláde a v parlamente a ich prisluhovačov v súdnictve, prokuratúre, polícii, advokácii, tajných službách, na úradoch:

Andrej KISKA – prezident Slovenskej republiky a člen politickej mafie

Robert FICO – predseda mafie SMER a predseda jej klubu v parlamente

Andrej DANKO – predseda politickej mafie SNS, predseda parlamentu

Béla BUGÁR – predseda mafie MOST-HÍD a podpredseda parlamentu

Peter PELLEGRINI – podpredseda politickej mafie SMER a predseda vlády

Igor FEDERIČ – poslanec politickej mafie SMER a bývalý vedúci Úradu vlády

Viliam JASAŇ – člen mafie SMER a bývalý tajomník Bezpečnostnej rady

Mária TROŠKOVÁ – bývalá zamestnankyňa Úradu vlády a asistentka FICA

Pavel ZAJAC – bývalý tajomník Bezpečnostnej rady a prezident polície

Peter GAJDOŠ – minister obrany Slovenskej republiky

Jaromír ČIŽNÁR – generálny prokurátor Slovenskej republiky

Jozef SZABÓ – námestník generálneho prokurátora

Dušan KOVÁČIK – špeciálny prokurátor

Dobroslav TRNKA – súčasný prokurátor a bývalý generálny prokurátor

Robert KALIŇÁK – poslanec za mafiu Smer a bývalý minister vnútra

Daniel LIPŠIC – bývalý minister vnútra a minister spravodlivosti SR

Denisa SAKOVÁ – ministerka vnútra Slovenskej republiky

Milan LUČANSKÝ – prezident Policajného zboru

Tibor GAŠPAR – poradca ministerky vnútra a bývalý prezident polície

Anton ŠAFÁRIK – riaditeľ tajnej služby SIS

Jozef MAGALA – riaditeľ NBÚ a bývalý riaditeľ SIS

Peter KAŽIMÍR – podpredseda politickej mafie Smer a minister financií

František IMRECZE – bývalý prezident finančnej správy

Martin GLVÁČ – podpredseda parlamentu  a bývalý minister obrany

Ivan ŠVEJNA – člen mafie MOST-HÍD a štátny tajomník ministra

Lucia ŽITŇANSKÁ – bývalá ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Daniela ŠVECOVÁ – predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

František POLÁK – advokát napojený v bezpečnostnej a justičnej sústave

Miriam OSWALDOVÁ – sudkyňa prepojená na organizovaný zločin vo vláde

Marián KURINEC – sudca prepojený na organizovaný zločin vo vláde

Viera LAMPRECHTOVÁ – sudkyňa prepojená na mafiu v súdnictve

Michaela Töröková advokátka napojená na justičnú mafiu a mafiu SMER

Peter ŠUFLIARSKY – prvý námestník generálneho prokurátora

René VANEK – námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek

Jana MAŠKAROVÁ – prvá viceprezidentka Policajného zboru

Róbert BOZALKA – viceprezident Policajného zboru

Martin KRČMÁRIK – viceprezident Policajného zboru

a ďalší páchatelia po ich ustálení a stotožnení v  štátnej správe, územnej samospráve, parlamente, súkromnom sektore, advokácii a sudcovia, súdni úradníci a zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva

Vychádzajúc z  mojich funkcií, pozícii a  hodnosti kapitán odboru závažnej colnej a  daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy, samostatný radca Ministerstva vnútra SR a  člen projektovej skupiny rezortu vnútra, hlavný štátny radca Úradu vlády SR s  pôsobnosťou vo Výbore na koordináciu spravodajských služieb a  podpredseda Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR, člen Výboru pre zahraničnú politiku Ministerstva zahraničných vecí a  európskych záležitostí SR, hlavný štátny radca Ministerstva obrany SR a  vedúci špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby, tak vo verejnom záujme podávam takéto trestné oznámenie na konkrétnych skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve, prokuratúre, polícii, advokácii, tajných službách, politických mimovládkach a úradoch. Pretože menovaní páchatelia a ďalšie doposiaľ nestotožnené osoby spáchali a  naďalej páchajú rozsiahlu a  obzvlášť závažnú a  organizovanú   trestnú činnosť, ekonomickú kriminalitu a  zločiny proti republike a ľudskosti. A  tým vytvorili prehnitú žumpu a  totalitný režim na Slovensku. Poukazujem tak  na rozhodujúce skutočnosti, súvislosti, okolnosti, motív konania a  dôkazy, ktoré jednotlivo, ako aj  vo vzájomnom spojení preukazujú vyššie uvedené. Títo menovaní páchatelia po vzájomnej dohode so spolupáchateľmi vytvorili organizovanú zločineckú skupinu a teda tým vytvorili štátny korupčný systém,  tunelujú eurofondy, obchodujú so štátnymi zákazkami, rabujú štátny majetok, zneužívajú utajované skutočnosti na súkromné záujmy, schvaľujú podvody a korupciu na najvyšších miestach, nedokážu preukázať pôvod svojho majetku, spáchali podvody v procese privatizácie, riadia organizovaný zločin v  bezpečnostnej, justičnej zdravotníckej a hospodárskej sústave štátu, zneužívajú tajné služby a  služby, ktoré plnia úlohy podľa osobitných predpisov, spôsobili a  naďalej spôsobujú bezprávie, ekonomickú a sociálnu genocídu dôchodcov a ľudí v núdzi, zavinili predražené exekúcie, stav rozkladu noriem sociálneho konania v spoločnosti, vytvorili tu pracujúcu chudobu a donútili takmer pol milióna obyvateľov odísť za prácou do cudziny, ospravedlňujú a schvaľujú totalitné praktiky, maria spravodlivosť, páchajú politické prenasledovanie ľudí a  preto sú ľudia za svoje názory sledovaní, odpočúvaní a monitorovaní takouto štátnou mocou a  sú aj vykonštruovane vyhadzovaní   zo zamestnania, v  príčinnej súvislosti s vyššie uvedeným protiprávnym stavom sú páchané nájomné vraždy. Uvedení páchatelia a  ich prisluhovači perzekvujú protikorupčných, protimafiánskych a protitotalitných novinárov, vykonštruovane kriminalizujú aktivistov a disidentov, hanobia, potláčajú a pošliapavajú ľudské práva, preto je tu pre väčšinu občanov nedostupná základná spravodlivosť. Menovaní páchatelia sú záujmovo prepojení a tak spáchali a naďalej páchajú z osobitných pohnútok súbeh trestných činov. Verejní činitelia na úseku výkonu svojho postavenia zneužívajú svoju právomoc verejného činiteľa, pomáhajú zločincom a  chránia korupciu, vytvorili cenzúru v  masovokomunikačných prostriedkoch a šíria dezinformačnú a  zmanipulovanú propagandu vo svoj prospech k  beztrestnému páchaniu zločinnosti, spolupracujú s cudzími tajnými službami, nátlakovými skupinami a so zhubnými sektami, vytvorili diktatúru zločinu a korupcie a obdobie neslobody a  tým všetkým jednotlivo, ako aj vo vzájomnom spojení popierajú Ústavu SR a  jej podriadené zákony. V  príčinnej súvislosti s  týmito uvedenými faktami, tak organizovaný zločin a  rozsiahla korupcia a  klientelizmus na najvyšších miestach úplne ovláda všetky organizačné zložky verejnej správy v celom štáte. Podávam takéto oznámenie vychádzajúc z  môjho občianskeho postoja, právneho názoru a osobnej skúsenosti, ako aj z článku číslo 32 Ústavy SR. Občania omietajú tento skorumpovaný a zločinecký systém a mafiánsky   a  totalitný režim. Preto občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto odstraňuje demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Nakoľko orgány činné v  trestnom konaní sú v zamestnaneckej podriadenosti menovaných páchateľov a občania majú strach vyjadriť svoje svedectvá, názory a občianskej postoje, aby bolo vyšetrovanie spravodlivé, zákonné a objektívne musí byť pod priamym dohľadom verejnosti prostredníctvom televízie, rozhlasu a tlače, dozorom medzinárodných organizácií a  inštitúcií a  zahraničných pozorovateľov   z  viacerých neutrálnych štátov. Toto verejné oznámenie o skorumpovaných politikoch a  ich prisluhovačoch vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve, prokuratúre, polícii, advokácii, tajných službách, politických mimovládkach a úradoch  bolo vydané a zverejnené v  súlade so štátotvorným záujmom obyvateľov Slovenska   a  v  zodpovednosti  za budúcnosť našich detí, našej republiky a ďalších generácií, ktoré na Slovensku budú žiť. Vzhľadom na to, že skorumpovanými politikmi a  ich prisluhovačmi v štátnej moci boli doposiaľ zmarené všetky moje   doterajšie trestné oznámenia, súdne žaloby, podnety a  sťažnosti, tak riadne vyšetrovanie a spravodlivé súdenie páchateľov vzhľadom na obsah tohto oznámenia je možné iba pod dozorom a iba a len vo vzájomnej spolupráci Organizácie spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európskeho súdu pre ľudské práva, Európskeho úradu pre boj proti podvodom, Európskeho parlamentu  a pod priamym dozorom pozorovateľov a  vyšetrovateľov z  nezaujatých štátov Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko, Írsko a odtajnením vyšetrovacích, spravodajských, trestných, prokurátorských, súdnych, administratívnych spisov, kriminálnych zväzkov, spisov advokátov a vykonať výsluchy predložených svedkov a zdokumentovať listinné, zvukové a  obrazové dôkazy. O  spôsobe  vybavenia  trestného oznámenia  a  prijatých  opatreniach a  úkonoch na odstránenie oznámenej protiprávnej činnosti musím byť písomne  upovedomený v  zákonnej lehote.

Tu sú reportáže Občianskej televízie Bratislava:

https://www.youtube.com/watch?v=fRz88kXRyIk&app=deskto

https://www.youtube.com/watch?v=fkjnNGxCpHo&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=vbvX2gGw0Z8&app=desktop

Mgr. Martin Bavolár – protimafiánsky, protikorupčný a protitotalitný novinár, redaktor a moderátor, občiansky aktivista, geopolitik, bezpečnostný činiteľ, politologický analytik, ľudskoprávny disident, investigatívny a  nezávislý bloger,  obhajca verejného záujmu a občianskych slobôd, predseda Občianskej komisie na ochranu Ústavy Slovenskej republiky, Tel.: 0908127802

ZDROJ: https://blog.hlavnespravy.sk/7867/vysetrovatelia-a-sudcovia-zo-zahranicia-pridu-na-slovensko-vysetrovat-a-sudit-skorumpovanych-politikov-a-ich-prisluhovacov-vo-vlade-parlamente-sudnictve-policii-prokurature-advokacii-tajnych-slu/

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

18 komentářů

 1. Sonic napsal:

  Takých už bolo,no pokiaľ nemá za sebou poriadnu oporu nepomôže si a ešte z toho vzíde ako zloduch a blázon,preto že takýto je postup papalášov,aj keby to bol sám Mesiáš. Netvrdím že sa to nedá,ale treba vedieť ako,samotná skutočnosť že napíše žalobu nepomôže a môže mať dôkazy sebalepšie. Proti systému ktorý je práve na takéto prípady pripravený a dokonca aj tak koncipovaný,treba oveľa viac. Držím dotyčnému pánovi palce a môžem len dúfať že vie čo robí?!!

  • Bogena napsal:

   Hm, a vy viete čo robíte ? troling, ktorý rozbúrava v zárodku každý úmysel. Radšej buďte ticho, tie palce držte , držme, bude treba… Ak viete ako sa to dá inak, tož realizujte.

 2. Otázka napsal:

  Ktoré že to zahraničie je také neskorumpované a čestné, že príde vyšetrovať Slovensko?
  Uveďte aspoň jeden štát, lebo ja žiadny taký taký nepoznám.

  • tomáš marný napsal:

   Stejnou odpověď jsem psal jáji:
   Milá jájo,
   zapomínáš, že se už nyní ustavují trestné vojenské tribunály, před kterými bude stát mnoho politiků. Už to začalo…..
   tm

 3. jaja napsal:

  Autor je naivný a detinský, lebo v zahraničí je to také isté ak nie ešte horšie a sofistikovanejšie ako na Slovensku. Ale aspoň niečo ………

  • tomáš marný napsal:

   Milá jájo,
   zapomínáš, že se už nyní ustavují trestné vojenské tribunály, před kterými bude stát mnoho politiků. Už to začalo…..
   tm

 4. Maroš napsal:

  Článok treba vnímať s odstupom – povedzme ako verejné oznámenie o začatí konania voči týmto konkrétnym osobám – pretože toto tu nemá potrebnú formu a dôkazný a predmetný obsah trestného oznámenia – a pokiaľ pán Bavolár skutočne nebude konať razantne a právnicky presne – dostane sa do veľkých potiaží, z ktorých ho – ako za takýchto okolností len ako užitočného idiota, ktorý len mediálne pomáha iným a väčším darebákom v poradí dostať sa ku zdrojom – pomáha likvidovať ich konkurenciu na „trhu“ – títo konkurenti v článku uvedených osôb – ho z problémov v ich boji o moc ťahať určite nebudú! Pán Bavolár veľmi často hovorí čo, ale už nevie ako! Poznám jeho idealistické vízie, ale chýbajú mu základné predstavy – znalosti, „technológia“ – ako tieto vízie naplniť. Pán Bavolár nemá základné znalosti o riadení sociálnych supersystémov – a celkom určite túto problematiku neštudoval – ani vo verzii slovanskej – KSB a DVTR, ani vo verzii Harvardských projektov – teda vo verzii anglosaských a sio záujmov namierených proti nám. To, ako dopadli sedláci u Chlumce hádam už poznáte… Ešte raz – oceňujem odvahu a statočnosť pána Bavolára – ale jeho strategické a taktické schopnosti „loveckého psa“ náš problém s tou „škodnou“ a čo potom – neriešia. Pán Bavolár by sa mal spojiť s takými ľuďmi, ako je prof. Petr Staněk a JUDr. Harabín – pokiaľ mu ide o vec a nie o pózu spasiteľa.

  • Sonic napsal:

   Presne v podobnom duchu som písal aj ja svoj príspevok(úplne hore) no bol som označený za „trola“. Je nemožné urobiť niečo pre ľudí,ktorým nie sú jasné základné princípy fungovania ľudskej spoločnosti na planéte Zem. Chcú mudrovať ako a čo,no v svojej nevedomosti nechápu že svojím nepochopením všetko len zbabrú. No hlavný dopad bude mať ich konanie hlavne na ich život. Zjavne nebolo pochopené,že som vyslovil-napísal a to celkom a len v dobrej vôli svoje želanie,aby sa to pánovi Bavolárovi podarilo,no zároveň aj viem že mu ide aj o život,ak nebude konať v súlade…..napr. s poznatkami VP ZSSR a jeho KSB/DVTR. No ťažko očakávať pochopenie od človeka ktorý na základe prečítaného textu,jedná intuitívne a impulzívne ako prispievateľ „Bogena“. Presne toto isté spomína v svojich video príspevkoch neustále aj V.V.Pjakin študujte a nebudete za hlupákov 🙂

   • Maroš napsal:

    Sonic – neznalosť českého príslovia /aj keď mnohé príslovia sú naše ovládače – na to pozor/ – „Iniciatívny blb horší od normálneho!“
    A na to komunistický ovládač – „Iniciatíve sa medze nekladú!ô – a dielo skazy je hotové. Pánovi Bavolárovi uniká podstata Veľkej dohody – Konsenzu aktívnych a neaktívnych, vedomých a nevedomých, tvorivých a netvorivých, mocensky konceptuálnych a tých nie – čoho výsledkom je status quo, ktoré funguje ako zotrvačník na udržanie toho istého status quo. Pánovi Bavolárovi by som doprial aspoň na chvíľu držať kormidlo aspoň 2-tisíc tonovej lode na Dunaji, aby pochopil facky od hlavného prúdu a že breh mu nikdy neuhne! Je to pomalé a zároveň to má veľkú silu a snahu robiť si to čo chce. Výraz – byť pri moci – byť pri kormidle – je viac ako výstižný.

 5. Jozef napsal:

  A kde sú Dzurindovi vladári,,akosi na nich pozabudol,či?

 6. Maroš napsal:

  ONLINE: Mimoriadny zásah NAKA. Zatkli podozrivých v prípade vraždy Jána Kuciaka
  Poznámka – dúfam, že nájdu hlavne objednávateľa vraždy Martiny Kušnírovej – jej vražda bola dôležitejšia – na vyššej priorite, pretože pracovala na dokazovaní na dávneho osídlenia Slovenska, Moravy a Čiech našimi priamymi predkami – LUŽIČANMI – už pred 3700 rokmi, čo nevyhovuje veľmi mnohým, a z hľadiska priority – bol to vyšší záujem na 2. priorite – história, nakoľko momentálne prebiehajú procesy smerujúce k likvidácii národných štátov, a teda je dôležité likvidovať národné povedomie Slovákov. Moravanov a Čechov – a to im za túto vraždu určite stálo! Vražda Kuciaka mala nižšiu prioritu – 4. – peniaze /korupcia/ – a slúžila hlavne na spustenie „revolučných“ procesov na likvidáciu síce skorumpovanej, ale stále ešte národnej vlády suverénneho Slovenska!
  https://www.aktuality.sk/clanok/627096/online-mimoriadny-zasah-naka-zatkli-podozrivych-v-pripade-vrazdy-jana-kuciaka/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

  • Marek napsal:

   Ahoj Maros.Esteze si to oznamenie nepodal ty s tvojimi informaciami. Uz se opat perou, jo jo. Asi takto k teme, kto si otvoril usta a ako dopadli:
   1. Nora Moyseova – vysledok – basa
   https://www.youtube.com/results?search_query=Nora+Moyseova
   2. Martin Dano- vysledok-internet – fici a podava oznamenia na vsetkych okolo
   3. Kuciak ,Kusnirova – naivita-vedel,al nevedel co sa deje- po smrti
   4. Martin Bavolár s tymto oznamenim – tajne sluzby ???
   5. SIS Ľuboš Kosík – kauza prezident-kvakal a KDH sa to nepaci….je mimo SR a vybavuju prevoz do SR. Na sme sk ma celu sekciu vyclenua cez videohovori pusta info.
   6.Katricen- kauza padu lietadla s vojakmi,lebo nebolo na dochodky,tak ich ich upratali.

   Ano dobra primomienka Jozefa a kde su opozicnici s SDKU, ktory znefunkcnili cely danovy system ???
   Kto sa chcel opat dostat k velkym majetkom po 89, Čarnogurský
   P.Meciar prichadza na scenu, ake tajne dokumenty chce ukazat a na koho hlavu ???
   P.Stanek- asi porucenie zakonov univerza – ma rakovinu.P.Harabin,ego,pycha,argonacia sama o sebe.

   • Maroš napsal:

    Marek – k určitým veciam sa nevyjadrujem – poznám niektoré zaujímavé detaily a niektorých tebou spomenutých ľudí – a zapletených – osobne – ale čo z toho – nie je to moja záležitosť.

    Inak – otázka – ak si bývalý kriminalista a živíš sa 5-timi realitkami a vystúpeniami v televízii – radíš radíš – ako sa nestať obeťou – nemáš nasraté v hlave – a potom vycáluješ nejakej babke pred smrťou 27 litrov na ruku? Alebo to urobíš správne – pred notárom, bankovým prevodom, šekom? Padlí anjeli SÚ VŠADE! Tvrdenie živého proti tvrdeniu živého – to poznáme. Ale tvrdenie živého „s vysokým morálnym kreditom expolicajta“ proti mŕtvemu – to je nejaká inovácia, či?

    „Dedičia po bývalej majiteľke tvrdia, že jej nezaplatil poslednú splátku za nehnuteľnosť. Snopko však tvrdí, že je to nezmysel a peniaze dnes už nebohej žene vyplatil priamo na ruku. Spor je v súčasnosti na Okresnom súde vo Zvolene.“
    https://www.cas.sk/clanok/743591/lieta-v-problemoch-exkriminalista-matej-snopko-celi-zalobe-nezaplatil-za-kupu-domu/
    https://myzvolen.sme.sk/c/7131355/s-kriminalistom-matejom-snopkom.html
    – – –
    „Podľa informácii Korzára sedel za volantom octavie bývalý vysokopostavený riadiaci dôstojník policajného prezídia Ján D.
    Ten sa „preslávil“ v roku 2010 streľbou na ulici v Humennom. Podľa katastra nehnuteľností na internete je Ján D. spoluvlastníkom bytu na ulici Pavla Horova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kde v auguste 2010 vyčíňal strelec Ľubomír Harman.
    https://kosice.korzar.sme.sk/c/6231946/medialne-znamy-expolicajt-zrazil-policajta-v-sluzbe.html

    • marek napsal:

     Je to otazka moralky kto aku ma.lenze oni su presvedceny ak na beton ze konaju spravne tak nemaju pocit viny a krivdy a tym vraj nevznika negativna karma takze postupuju do svetla a nie do tmy.to je ten hacik univerza. Ides v sulade zo zakonom ale v rozpore s univerzom hold smola.resp zo svojim svedomym.

  • Marek napsal:

   Podľa informácií Glob.sk sa polícia má chystať Mariana Kočnera v najbližších hodinách obviniť z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Práve on mal byť zadávateľom objednávky na úkladnú vraždu prostredníctvom obvinenej Aleny Zsuzsovej. S dotyčnou mal podnikateľ veľmi blízky vzťah dlhé roky.
   Dnes ho eskortovali do prísne stráženej väznice v Leopoldove.
   https://glob.zoznam.sk/situacia-nabera-na-obratkach-kocnera-eskortovali-do-vaznice-v-leopoldove/

   • Marek napsal:

    Zástupcovia Európskeho parlamentu hodnotia pokrok vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice pozitívne.Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani víta pokrok vo vyšetrovaní vraždy .Vzatie do väzby štyroch obvinených z vraždy víta aj šéfka delegácie poslancov EP, ktorá nedávno zavítala na Slovensko, Sophie in ‚t Veldová (Aliancia liberálov a demokratov za Európu). Veldová si myslí, že k vyšetreniu prispel aj nátlak zo strany EP.Veldová vyjadrila nádej, že aj na Malte, kde bola v októbri 2017 zavraždená novinárka Daphne Caruanová-Galiziová, sa pokročí vo vyšetrovaní prípadu vzhľadom na to, že doteraz boli chytení iba jej vrahovia.Ako ďalej uviedol, delegácia, ktorá bola na jar na Slovensku, bola ad hoc delegáciou. Bezprostredne po vražde mala preskúmať situáciu na Slovensku a podať o tom správu EP.

    „V rámci ľudskoprávneho výboru preto vznikla stála komisia. Tá sa týmito kauzami zaoberá aj naďalej. Dá sa očakávať, že tá komisia ešte príde na Slovensko, aby sledovala najnovší vývoj,“ uzavrel Jávor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.