• Nezařazené
  • 5

Úvahy Kocoura Mourka z 19. listopadu 2015 AKTUALIZACE

…..první část dnešní úvahy si můžete přečíst zde:

http://www.prvopodstata.com/2015/11/20/uvahy-kocoura-mourka-z-19-listopadu-2015/

Zde je aktualizace s nenovějšími daty. Dost drsná data…..

18:54

…..Opět to vypadá tak, že se přinejmenším zčásti naplní proroctví Aloise Irlmaiera. Potud dnešní raní úvaha.

AKTUALIZACE

Ještě tíživější než na německy mluvícím území je – přinejmenším v těchto dnech – situace na území Francie, Spojeného království, Nizozemí, Belgie, Dánska, Švédska, Norska. Tam už islamisté přímo útočí buď paravojenským, gerilovým způsobem boje jako teroristé, nebo relativně jednotlivým terorizováním domácího obyvatelstva především cestou znásilňování dětí i dospělých, vydíráním, loupežemi a vraždami, šířením omamných látek, nemocí, jedů a dalšími.

Švédsko a Norsko v právě uplynulých dnech prohlásily, že další běžence už nejsou schopny přijímat. Navíc se na těchto územích ležících daleko směrem na sever od nás nyní Slunce na své denní cestě po obloze výrazně začíná chýlit k obzoru, dny se krátí a neodvratně přicházejí tma, krutý chlad a mráz, což tamní přišelci neznají, a proto už jen z toho v nejbližších dnech pravděpodobně začnou šílet a dělat ještě horší ďábloviny než dosud, tentokrát ve snaze vybojovat si tomu přiměřené obydlí, tedy dostat se za jakoukoli cenu do tepla. Protože tohle totiž ze svých domácích zeměpisných šířek neznají: Slunce klesající případně na půl roku dokonce až pod obzor nikdo z nich nikdy ani neviděl, ani netušil. Nastane tedy jejich vlamování se do obydlí domácích a vyhánění domácích z jejich obydlí do mrazu na ulici. Tak, jak se to letos už dlouho mohutně děje například v Itálii.

V důsledku toho – i pokud by se snad z nějakého důvodu – ti přišelci našemu území zatím vyhnuli, měli bychom se asi přinejmenším připravit na vlny skutečných, zoufalých křesťansko-ateistických uprchlíků, které se k nám začnou z těchto evropských zemí valit. Pokud tam máte příbuzné, přátele, známé, pro něž byste chtěli v takové jejich a naší situaci případně něco kladného udělat,

počítejte s tím, že jim budete muset obstarat aspoň střechu nad hlavou a sociální zabezpečení. V případě zákazu vycházení byste měli – pokud jde o množství vašich případných zásob pro přežití – počítat i s těmito nyní ještě zdánlivě zcela nečekanými osobami navíc.

Položme si nyní onu výše odloženou otázku po smyslu celého toho šílenství s běženci. Možná na ni je více odlišných odpovědí, jedna z nich, dost složitá, zní takto: krize s běženci je součástí a urychlovačem obecného procesu, jímž mají být naše nynější společnosti zbaveny svého nynějšího uspořádání a mají být přeměněny na nedemokratické monarchie nebo režimy diktátorů. Výsledkem by už vzápětí mohla být dokonce jedna celosvětová teokratická monarchie, tedy celosvětové společenské uspořádání, na jehož špičce bude jeden absolutní monarcha, který bude zároveň považován za živoucí vtělení jakéhosi jediného celosvětového boha.

Důležitou otázkou je, proč běženci zatím nechtějí do České republiky a proč, pokud se sem nedopatřením dostanou, odtud co nejrychleji prchají? Protože je chování běženců zjevně přesně řízeno někým v pozadí, proč jim to pozadí patrně právě tohle nařizuje? S tím souvisí otázka, proč si prezident, předseda vlády, ministr vnitra a další vysocí představitelé České republiky mohou vůči běžencům dovolit poměrně silácká prohlášení a gesta, na rozdíl od svých evropských kolegyň a kolegů?

Odpověď na tyto otázky podle mého názoru zní: protože území České republiky je totiž, přinejmenším zatím, vyhrazeno pro úplně jiné a velmi mocné uprchlíky a běžence, kteří si tady ve svém vlastním zájmu „čmoudy“ zásadně nepřejí, protože jsou s nimi naprosto nekompatibilní. Vysocí představitelé České republiky totiž s vysokými představiteli Státu Izrael v rámci dohodli, že Česká republika v případě potřeby na svoje území přijme až jeden milion běženců, kteří přijdou z Izraele. Kdy taková potřeba vznikne, není asi veřejně jasně řečeno, ale při tamní výbušné situaci to může být, kdykoli se tam vyostří některý z konfliktů, v nichž Izraelci žijí nejen se svými arabskými sousedy, ale dokonce i se svým vlastním arabským obyvatelstvem. Tito přišelci by pak tedy byli judaisté, s námi nekompatibilní a z našeho pohledu – pokud vůbec – jen o málo lepší než „čmoudi“.

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.