UVNITŘ ČEHO JE PETER INSIDER? – OUTSIDER. DÍL 2

…..došlo od čtenáře našeho webu. Zajímavý rozbor zveřejněných informací od člověka, který údajně pracuje v ACIO a jak to vidí jeho posluchači….

09:54

Poděkování: Děkujeme jednomu čtenáři článků tadesco.cz, který zaslal do redakce následující postřehy a rozbor relací PETERA OUTSIDERA, jak sám píše….

Zde najdete první díl: http://tadesco.cz/peter-insider-odhalen-video/

UVNITR CEHO JE PETER INSIDER – OUTSIDER II.

Vskutku, KDO je Peter Insider? Hlas z pravidelných pořadů na Svobodném vysílači a ze studia Super Soldier Talk Jamse Rinka na YouTube. A webová stránka http://www.peter-insider.com, kde v samotné úvodu video nám predstavuje zostrih krátkeho videa, kde môžeme vidieť zostrihané zábery na vesmírne lode a vojakov v uniformách, ktoré pripomínajú sci-fi film.

Máme rok 2018, takže všade sa píše o vzostupe a uvedomení ľudí, ktorí majú prejsť do piatej dimenzie. Počúvame, ako všade šíriť lásku, úctu, pokoru.

Na jednej strane sa internete pasuje veľa ľudí do pozície duchovných vodcov, šamanov a ľudí, ktorí pôsobia v tajných organizáciách. Na druhej strane vidíme v správach samé násilie, vraždy a sebe-vraždy a neutíchajúce vojnové konflikty.

Každá zo strán má svoju predstavu o svetle a pravde ako sa veci majú a tá druhá strana je vždy považovaná, že ona pravdu nemá, zavádza a klame. Niektoré jeho poznatky znejú fakt super, ale v súčasnej dobe je príliš veľa informácií o tom, ako a čo je pravda, že sa to celé triešti a každý hovorí niečo iného.

Treba však mať na zreteli aj fakty, metodiku a interpretácie dotyčných osôb, ktoré šíria aktuálne informácie o dianí na našej Zemi a vo vesmíre. Či dané osoby, ktoré šíria svetlo a pravdu nemajú sami psychické problémy a bloky a svoje tajné schopnosti prekrývajú len výplodmi fantázie, popieraním samého seba a svojich vedomostí, schopností a zručností. Svoje vlastné zlyhania sa snažia ospravedlniť kázaním, zahmlivením širením polopráv a dezinformácií o danej téme. Kde neraz ani sami nevedia posúdiť, či žijú tu a teraz v tejto realite, alebo v inej dimenzií, alebo veria rozprávkovým bytostiam, ktoré v skutočnosti ani neexistujú.

A ako odmenu za rozprávané fantázie pre nich, ľudia môžu aj prispieť finančne na účet, ktorý je uvedení na jeho web stránke.

Táto ,,osoba, hybrid tvrdí o sebe, že pracuje pre tajnú organizáciu ACIO, ktorá však už asi až tak tajná nie je, keďže on vyvolení o nej porozprával plno vecí a senzácií a ľudia sa na to chytili. Že by to od nich nikto nekontroloval, ak ho vyslali, akú reklamu im robí. Keďže na druhej strane tvrdí, ako je všetko monitorované, kontrolované.

 1. Vychádzajme z krátkych príbehov zo seriálu ,,štrípky,,. V dieloch 1 až 81 sa rozoberajú postupne rôzne témy krížom krážom nesystémovo a diely si navzájom v tvrdeniach odporujú. O čom je obsahový úvod sa často nezhoduje s rozoberanou témou.

Osobne by som rozdelil problematiku do týchto okruhov:

 1. Fungovanie tajnej organizácie ACIO,
 2. Moderné technológie z oblasti vojenstva a mimozemskych civilizácií,
 3. Príprava a prechod do 5. dimenzie, ktorá ma dva rozmery,
 4. formou zhotovenia technológií a jeho využitie od vyspelých civilizácií, či už pozitívnych alebo negatívnych
 5. duchovný prechod a práca na sebe cez seba rozvoj, meditácie a čistenie negatívnych programov a zmena ,,mind,, konceptu myslenia.
 6. Dopisy poslucháčov 1 – 33
 7. Rôzne teórie v oblasti fungovania sveta svojich snov a zjavení a vlastných interpretácií, ktoré ľudia našli aj na internete

Pre lepšie pochopenie uvediem len základe údaje k bodu 1:

 1. nábor nových pracovníkov, regrútov robí Ministerstvo vnútra v Indii cez klasické výberové konania formou pohovoru a testov. Tie sú zamerané na všeobecnú inteligenciu a prehľad aj zo zakázanej histórie

 2. Tí uchádzači, ktorí uspejú v prvom kole o zamestnanie postúpia do ďalšieho kola a prechádzajú postupným výcvikom v stredisku Shivpuri, Madhya Pradesch. Je to polovojenský výcvik, aby sa vedeli pohybovať v prostredí.

 3. Potom je každý ACIO pridelený štátu / okresu a potom je zaslaný do príslušného okresného úradu IB Intelligence Burea pre ďalšiu fázu. V tejto krajine je okolo 600 okresov a každá ACIO sa dostane do každej z nich. Takže niektorí môžu získať hraničné vysielanie, niektorí môžu získať pevninu, niektorí môžu získať mestá, niektorí môžu získať aglomerácie. Výcvik trvá 2,5 roka.
 4. Teraz každý štát, každý okres má svoje vlastné bezpečnostné otázky – terorizmus, hraničná infiltrácia, naaxalizmus, mafia, výroba drog, podsvetia Dons, goony, náboženský fundamentalizmus atď. Pracovný profil každého ACIO sa líši tým, kto vydáva svoju pridelenú oblasť.

V podstate ide o zbieranie informácií a posúvanie ďalej. Klasický preklad pre už fakt nechápavých a zaslepených ľudí ide o bonzovanie na druhých, zbieranie informácií pre následne použitie resp. zneužitie a manipuláciu konkrétnych ľudí v oblasti politiky, vojenstva a tajných služieb. Či už pozitívne alebo negatívne. Každý vníma po svojom.

Organizácia má základnú organizačnú štruktúru, ľudia sú prihlásený na zdravotné a sociálne poistenie a dostávajú výplatu vo forme mzdy na svoj účet v banke. Prečo. Lebo robia pre vládu, čiže pracujú v štátnej správe. Petrovo tvrdenie, že ACIO nepracuje s peniazmi je klamlivé. Tvrdenie, že keď potrebujú  peniaze si vedia natlačiť, je blud. Pokiaľ viem, ak by toto robili, by spáchali trestný čin. Ľudia majú právo veriť, čo im natáral, ale fakty nepustia. Taktiež jeden z poslucháčov uviedol fakt, že aj šírenie poplašných správ a dezinformácií je možne chápať ako skutkovú podstatu naplnenia trestného činu.

Vychádzajme s predpokladu alebo faktu, že Peter pracuje pre ACIO. Každý nech si zanalyzuje.

 • ako fakt sme zistili, že Peter sa cez skype napája nie z Austrálie, ale z oblasti východného Slovenska

 • nevedel, koľko je presne hodín v Austrálií, keď sa moderátor pýtal na aktuálny čas

 • jeho komunikačný prejav v angličtine je katastrofálny. Ak žije v zahraničí, tak by mal vedieť plynule anglicky, čo bol určite základný predpoklad, aby ho prijali do ACIO v zahraničí.

 • tvrdí, že mal manželku ešte v marci 2017, na jeseň mu už manželku vraj zabili

 • po odhalení na videu tvrdí, že to nie je on a hneď poprel seba samého v strípkoch 81 zo dna 21.2.2018, že to je len človek, ktorý ma podobný hlas jemu a to nie je on.

 • ako obhajobu svojho tvrdenia uviedol-zadrel,  že on pozná istého pána Huďa – ten mimochodom kandidoval za Kotlebodu stranu vo voľbách v Bratislave a neuspel, a že ten má podobný hlas bývalého premiéra Dzurindu. To je zámena. Tak toto tvrdenie z mojho uhla pohľadu považujem za úplný výmysel a fantasmagóriu. Diel Stripky 81. Určíte aj tí, čo to točili to zamenili.

 

Uvádzam pár príkladov a postrehov z internetu a recenzie, ktoré už boli rýchlo vymazané.

Počúvať vás dvoch to je neskutočná „zábava“. Najnovšie sa Peťkovi nepáči, aké mu to poslucháči kladú otázky! Vraj neurčité, nekompetentné, atď. A na takéto on, chudák nevie, ani nemôže presne odpovedať. A to ani po dvojtýždňovej príprave s moderátorom. Preto musel napomenúť poslucháčov. To je na popukanie. Lebo to hovorí on, ktorého sa na SVCZ spravidla nedá počúvať! Kvôli komu a pre koho robí Peter relácie? Pre zasvätených alebo pre širokú verejnosť, ktorá sa má z jeho rečí niečo dozvedieť? Presné otázky dokáže položiť jedine ten, čo je možno zbehlejší vo veciach medzi zemou a nebom, ako sám Peter. Ostatní, ktorí sa len chcú dozvedieť niečo viac, len ťažko budú formulovať svoje otázky jasne a zrozumiteľne. Konečne, neraz som si v predchádzajúcich Střípkoch všimol, že Peter ironizoval otázky Pavla a odbíjal ich spôsobom: a čo má byť? prečo? A to je moderátor! Vystupovanie Petra v Střípkoch, ale aj v SVCZ nasvedčuje dvom možnostiam.

 1. Po prvé, že Peter je neskutočne arogantný fracek, ktorý nemá ani poňatia o tom, čo je slušnosť, empatia a schopnosť edukovať ľudí.
 2. Po druhé, že je neskutočný podvodník, ktorý odpovedá na otázky, na ktoré sa vopred pripraví a neznesie žiadne iné, lebo by sa prezradil, že o čom hovorí, nemá ani páru! Utvrdil ma o tom na SVCZ v poslednej relácii, keď odmietal odpovedať na otázky Pavla Hlávka a telefonujúcich poslucháčov o používaní jódu v dôsledku údajného spustenia projektu Montauk a Monarch. Tieto otázky Peter odbil s poukazom na jeho Odhalení mimořádné sdělení 1. a 2. časť, ktoré si vopred pripravil. Vraj tam sa všetko dozvedia. Asi sa nedozvedeli, keď sa pýtali aj v ďalšej relácii. Ja osobne si myslím, že Peter je oboje súčasne. Arogantný fracek a podvodník.
 3. Zachytenie jeho komunikačneho prejavu, ktorý sa asi trénigom po dovch rokoch zlepšil.

Jeho komunikačný prejav:

„Čo my tu ako my tu, pozor na to, je to furt jedno a to isté, skrátka a dobre ide tu o to, čiže vlastne respektíve povedzme to,no tak takto respektíve defakto ono je to o tom samo o sebe, sa správa ako sa správa, a to z toho titulu, respektíve aby som sa odosobnil v tom zmysle, proste ako tak keď, tak ako šak, a teraz zase poviem bacha na to, poviem na férovku na rovinu, Proste ako no takto skrátka a dobre toto sa takto tu začne. Vec sa má asi tak a proste sa tam začnú diať špecifické veci. Čiže proste, aby sme sa v tom nejak nestrácali, takto povedzme, bacha na to, takto to je a ja si myslím proste.“ Peter má vyjadrovanie priemerného žiaka základnej školy s bujnou fantáziou. Lepí všetko do kopy nepochybujem o tom, že on sám verí svojim bludom. Je zrelý pre psychiatra.

Postupne sa vyjadrím podrobnesie k bodovom 1-4

Medzi tým, ako dopíšem ďalšie informácie odporúčam zverejniť

UVNITŘ ČEHO JE PETER INSIDER od pani Dana Rašinová z Brezna 18, 2017.

Pokračování zítra.

Mohlo by se vám líbit...

Komentujte

17 Komentáře zapnuto "UVNITŘ ČEHO JE PETER INSIDER? – OUTSIDER. DÍL 2"

avatar
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
JOJO
Host

HEZKÉ MI TAKY PŘIJDE, ŽE VE STŘÍPKÁCH 81 ŘÍKÁ J. WOODMAN, ŽE SE S PETREM ZNÁ JEN ROK……TO BUDE ASI HODNĚ SILNÁ SKLEROZA, KDYŽ SE KVŮLI PETROVI ROZPADLA BÝVALÁ PRVODPODSTATA A VZNIKLO TADESCO A TO JE CCA 3ROKY. A DALA JSEM SI TU PRÁCI, DOHLEDAT V ARCHIVU SVCS KDY 8.2. VYSVĚTLUJE SVÉ UČINKOVÁNÍ VE FILMU TEDY NAMLUVENÍ PO SKYPU – viz od min 1:57:20 a VE STŘÍPKÁCH TO POPÍRÁ viz od min 3:47… PROSTĚ JE TO KECAL KTERÝ OBLBUJE LIDI ….. A HLÁVKA MU K TOMU DOPOMÁHÁ!!!!!

http://www.svobodny-vysilac.cz/2018-02-08-p-insider_j-woodman_podprahove-vnimani_123min/
https://www.youtube.com/watch?v=zPcTNAmGTBs

Melichar
Host
Melichar

P. Hlávka na SVCS má sice zajímavé hosty (J. Chvátal, M. Zelenka, pan VK atd.), ale většinou je mimo. Přesto se pořád snaží hostům do toho kecat. Měl by hosty jen uvést, věnovat se tlačítkům apod. a dále mlčet a mlčet. Nedá se poslouchat.

fg
Host

Hlávka je jelito a ještě ten jeho potroublený kamarád z Pardubic, co tam furt votravuje.

sudetenfranz
Host
sudetenfranz

insider stop LSD ,ten mě vždy pobaví ten ujo,
no a Hlávka do toho furt kecá tak a zadejte jmeno pavel hlavka do gemantria vzorce a vyjde vám 666, stejnš jako u drahouše a fica….

42
Host

Ono nejspíš kdyby jeden nevotravoval a jinej neskákal pořád do řeči tak žadnej pořad a ani žádnej komentář tady od fg by nebyl.

Sysi
Host

Uvádím na pravou míru výrok výše, že J. Woodman zná PI rok, Střípky neprovází Woodman, ale nějaký Pavel, a ten opravdu uvádí střípky přibližně rok.

JOJO
Host

AHA, V TOM PŘÍPADĚ SE J.W. OMLOUVÁM 🙂 …….

Maroš
Host
Maroš
Tých „insiderov“ je u nás viac! „Veľa vecí sa zmenilo. Tých webov pribudlo, ale mnohé z nich sú mŕtve. Reálne máme v evidencii okolo 120 webových stránok v Čechách a na Slovensku. Takže Smatanov zoznam sa strojnásobil. Áno. No podstatné je, že už nejde len o nejaký Smatanov zoznam. Dnes tu máme produkt, ktorý nám závidia aj v okolitých štátoch. Ide o systém konšpirátori.sk, čo je v podstate databáza stránok s pochybným obsahom. Svoj zoznam na Facebooku už neprevádzkujem. Teraz to posudzuje štrnásťčlenná komisia a ja som len jedným z jej členov. Raz do mesiaca vyhodnocujeme nové weby, ktoré sa… Číst vice »
jintrovert
Host
jintrovert

To je ale sympaťák ten Juraj Smatana…My máme Maroši zase bývalého gaypornoherce Jakuba Jandu a jeho „Evropské hodnoty“ ☺ Na adresu P.Insidera je myslím škoda slov…Si jen vzpomínám jak jsem ho kdysi náhodou slyšel na sv.vysílači(když jsem ho tenkrát ještě občas poslouchal) a byl jsem z toho lehce mimo 😛 A zrovna do toho vysílání volal J.Chvátal vytočený jak formule na startovním roštu,jako co že to tam plácá ☺ No srandy kopec,jen se sv.vysílači DIVÍM,že ho stále vysílá(ale třeba už ne-nevím,neposlouchám).

SamTingWong
Host
SamTingWong

Toho Insidera jsem si jednou chtěl poslechnout na YT. Vydržel jsem pár minut a pak jsem ty bláboly vypnul. Nechápu, že ho někdo bere vážně.

Runica
Host
Runica
Však ten táraj mal mať 4 manželky. Ešte minulý rok sa niekde v rozhovore vychvaľoval, ako ich všetky 4 nestíha trtkať. Nevedel ktorú skôr. Jo, a výzorovo že je vraj na 90 percent identický s Janom Koleníkom, aj to z neho vyšlo. Tak len dumám, ktorého Koleníka mal na mysli. Lebo ten zjav, čo mal tu na tadescu fotku v minulom článku že je to insider, tak ten sa na Koleníka podobá asi ako mrož na lastovičku. Ten má v hlave taký guláš, až až. Ale jedna vec je mimo dohadov. Nemusíte mať radi Petra Chobota, ale bola príležitosť opýtať… Číst vice »
jintrovert
Host
jintrovert

Runica: diagnóza samozřejmě existuje a jmenuje se „lhavost bájivá“ https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-3-2017/642-subrtova-bajiva-lhavost Takže případ uzavřen ☺

BigBoss
Host
Zdravím Vás. Musím říct, že jste mě ani moc nepřekvapili. Vyjádření dámy s kamarádem u SISky velice zavánělo stejným stylem Petera. Působilo jako silné nepodložené tvrzení, které ho má zdiskreditovat. Jenže v tom je ten pudl. Už delší dobu si všímám, že ten člověk se občas splete a potom to maskuje nebo mele omáčku bez pointy a za hodinu řekne 75% slov úplně zbytečně (čiže, ako a přečo, napríklad, osem, desať, dvanásť so dvema, tromi stromy). Ve videu v předchozím článku řekl že je známých 700 ras a zřejmě neumí počítat do 100, protože skončil na 1000 a podle mě… Číst vice »
BigBoss
Host

Apropos, zkuste na jeho webu napsat nějakej komentář. Budete klikat v captcha na auta a značky jak diví a nedoklikáte se …

Runica
Host
Runica

Treba sa opýtať Nora Lichtnera z Infovojny, akurát včera večer spomenul, že by k téme Petra Insidera mohol veľa povedať. Niekto poslal otázku do vysielania či ho pozná Norov hosť. Ten síce nie, ale Noro áno a dobre. Na SK Slobodnom vysielači vedia o insiderovi dosť a expresne rýchlo sa s ním rozlúčili.

Maroš
Host
Maroš
„Mrzí mě, že z mnoha probuzených lidí se stalo zase jeho ovcemi. Ale je to jedna z dalších zkoušek pro nás všechny. Této manipulace bude přibývat, ať už úmyslné nebo z hlouposti.“ insider JE psychopat a už sa v ňom prejavuje skrývaná nenávisť voči normálnym aj klasický mocenský komplex. Keby ste si vypočuli, ako cca pred 2 rokmi na mňa reagoval Hlávka, hneď by ste si uvedomili, že tak, ako on SVCS založil a potom vyštval tím Svobodného rádia, tak sa tento IDIOT!!! rozhodol – verejne – že on nemieni pracovať ani na sebe, ani na skvalitnení SVCS. Jeho samostatné… Číst vice »
Marek
Host
Marek
Trafili ste klinec po hlavičke.Výstižné a žiaľ smutné pre tých,ktorí hľadajú alternatívu. Absolútne nemá ani poňatia tiež o základných veciach a téme,ktorá sa rozoberá. Nerozumie emailom, ktoré poslucháči pošlú. Neviem či má problém s čítaním a pochopením písaného textu. Odpoveď pre Vás: prvý krát sa Peter objavil na Slobodnom vysielači na Slovensku,ale tam ho hneď po prvej relácií zrušili. Vraj cez kontakty a jeho známosti sa dopracoval do SVCZ, kde mu bol daný široký priestor v relácií. Na druhej strane ak by SVCZ nebolo, ľudia by sa nedozvedeli aj o iných témach. Ľudia sa už neorientujú ani v alternatívnych mediách.… Číst vice »

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílet

Líbil se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli!