UVNITŘ ČEHO JE PETER INSIDER? – OUTSIDER. DÍL 4

…..další pokračování díky našemu čtenářovi, který se Vám snaží najít data o P.I…..

10:54

Zde najdete díl 1: http://tadesco.cz/peter-insider-odhalen-video/

Zde najdete díl 2: http://tadesco.cz/uvnitr-ceho-peter-insider-outsider-dil-2/

Zde najdete díl 3: http://tadesco.cz/uvnitr-ceho-peter-insider-outsider-dil-3/

 

Poděkování: Děkujeme jednomu čtenáři článků tadesco.cz, který zaslal do redakce následující postřehy a rozbor relací PETERA OUTSIDERA, jak sám píše….

A zde ještě dodáváme jeden z komentářů, který je značně důležitý:

Treba sa opýtať Nora Lichtnera z Infovojny, akurát včera večer spomenul, že by k téme Petra Insidera mohol veľa povedať. Niekto poslal otázku do vysielania či ho pozná Norov hosť. Ten síce nie, ale Noro áno a dobre. Na SK Slobodnom vysielači vedia o insiderovi dosť a expresne rýchlo sa s ním rozlúčili.

A zde je vzpomínané vysílání. Jestli víte někdo z Vás, v jaké minutě se to nachází, prosím napište do komentů. Děkuji…..

 

 

 1. Moderné technológie z oblasti vojenstva a mimozemských civilizácií,

Keďže odpovede na otázky a časový dej sa prepletá medzi časovým pokračovaním diela střípky, vysielaním relácií na SVCZ, zistenými informáciami z TV a Tlače na úrovni geopolitického diania vo svete v roku 2017 a udalosťami ACIO a Petrovou  vlastnou dejovou líniou, ktorú uvádza autorka článku. UVNITŘ ČEHO JE PETER INSIDER, PhDr. Jarmila Pomekáčová, 10. března 2017  – pro Exopolitika.cz., je pre klasického človeka a poslucháča len veľmi ťažko pochopiteľné zistiť o čo sa jedná,  aký dej a čas sa odohráva , a na ktorej úrovni diania sa rozhoduje. Pokúsim sa o krátke rozuzlenie. Dúfam, že sa mi to čiastočne podarí napísať a trochu objasniť, tak ako to vidím, pretože nie som novinár ani odborník na technológie.

Z dielov seriálu ,,štrípky,, som sa z odpovedí dozvedel, že organizácia ACIO, v ktorej údajne Peter pracuje, tá má peniaze z predaja mimozemských technológií, ktoré ACIO predala vláde Spojeným Štátom Americkým. Táto technológia je získaná od dobrých mimozemských rás, ktoré oni nazývajú ,,cezpoľní přátelé,,.

Základná otázka. Za akú sumu organizácia ACIO predala podľa Petra vláde USA technológie

On ako hrdina v danej akcií urobil spotredkovateľa tj. obchodníka ako vyslanec alebo ak chcete zástupca za planétu Zem. V preklade, ak sa bavíme o technológii minimálne v slabej hodnote miliónov eur a aj vyššie ., respektíve ACIO poskytla týmto obchodníkom z vesmíru ako výmenu za technológiu databázu našich poznatkov a vedomostí, o ktorú mali hlavný záujem.

Takže podľa tohto vyjadrenia už to v preklade nebola štátna – vládna organizácia ale vlastne súkromná firma podľa môjho názoru, alebo vládna organizácia s percentuálnou účasťou štátu s určitými kompetenciami. A nakoniec vo videu tvrdil ,že vlastne ACIO to je presne to isté ako OSN. Podľa čl. 7 ods. 1 Charty OSN má OSN 4 hlavné orgány a  o predaji sa nikde nič nehovorí. Upozornil som, že OSN funguje na princípoch: valné zhromaždenie, bezpečnostná rada, hospodárska a sociálnu rada, poručenskú rada, medzinárodný súdny dvor. Tak zmenil svoju odpoveď, že majú valné zhromaždenie, a na čele ktorého je hybrit nazývaná 15 tín.

Pre lepšie pochopenie podľa iných dostupných a získaných informácií zadefinujeme činnosti ACIO:

 • ACIO organizácia existuje na čele bola ,,15,,
 • má už iného nového riaditeľa mimozemského pôvodu
 • svoje organizačné zložky nazýva divízie
 • organizačné zložky štruktúru a vzťahy Labyrinth Group graficky uvádza obrázok
 • zamestnanci nie sú ľudia ale hybridi a crosbridy s nadpriemerným IQ
 • podľa Petra zvaný INSIDER ACIO uskutočnila predaj technológii vláde USA na vojenské účely
 • majú vytvorenú databázu informácií a poznatkov,  z ktorej čerpá údajne aj Peter ako riaditeľ 12.divízie, kde jednou z činností ich zamestnancov sú i výskumní pracovníci z rôznych oblasti – ekonomiky, biológie, technológii, archeológie, ktorí cez zber a vyhodnocovanie dát, predpovedajú vývoj a dianie na Zemi z pohľadu ekonomiky, politiky i exopolitiky a nových  archeologických nálezov, ktoré stále dopĺňajú.

 

Pozrime sa na technológie na vojenské účely, ktorých cieľom je:

 • pomôcť ľudstvu na ich využitie a modernizáciu v armáde a to konkrétne v letectve na zvýšenie rýchlosti až nad hranicu zvuku, kde pilot prepne systém do iného režimu a lietadlo sa môže dostať nad úroveň letu klasických lietadiel 10.000 km. Danú problematiku podrobnejšie rozoberá pán Chvátal.
 • v inom videu sa uvádza, že technológie používajú aj na urýchlenie prechodu do 5.dimenzie

na zastavenie negatívneho vplyvu Nordikov, ktorý sa snažia tento postup alebo pre vibrovanie do 5.dimenzie znemožniť otvorením druhého portálu.

 • zbierajú sa rôzne staré aj nové artefakty, ktoré sú v podzemí na území Sýrie a Afganistanu na zostrojenie zbrane a  úlohou ACIO je tomuto zabrániť a časť z nich chrániť, ktoré sú podľa Petra dostatočne zabezpečené a uzamknuté na rôznych častiach Zeme.
 • technológie na ovládanie počasia
 • technológie na ovládanie myslenia ľudí

Dejový príbeh 4 korporácií pokračuje bojom o získanie moci na Zemi medzi veľmocou USA a Ruskom, ktoré sú už podľa Petrových vyjadrení dopredu dohodnuté na spoločnom postupe vrátane vojenského riešenia pre Lýbiu, Irán, Sýriu Afganistan a Kóreu. Dejová línia príbehu pokračuje cez geopolitický rozmer a nadväzuje na predbežné predpovede pána V.V Pjakina, ktorý uverejňuje pravidelné informácie o politickom dianí vo svoji videách.

Politické udalosti, ktoré uvádza meastream pán Pjakin vyhodnocuje ako boj elít a Peter dokonca ide nad túto úroveň a definuje to, ako zákulisný boj, kde elity nechápu tiež ,čo sa deje v našej realite. Jeho zdroje informujú poslucháčov o mocenskom boji mimozemských rás, ktoré sú rozmiestené v našom sektore, a ktoré podliehajú kvázy rozhodnutiam vesmírneho OSN a to je Galaktická Federácia SvetlaKoncil 5 ako tzv. polícia na strane dobra .Udalosti pokračujú formou bojov mimo vo vesmíre, ale aj na planéte Zem, formou vyspelých technológií medzi materskými mimozemskými loďami, ktoré sú rozmiestnené hlavne vysoko vo vzduchu alebo pod úrovňou mora. Momentálne prebiehajú tieto boje cez super-vojakov dobra a zla v oblasti Sýrie a Afganistanu i Lýbie. Na území Česka a Slovenska sa podarilo konfliktu zamedziť formou zneškodnenia a deaktivácie všetkých supervojakov odstavením kráľovny, ktorá riadi všetkých vojakov. Ak by sa ona aktivovala, tak supervojaci by plnili úlohy, ktoré by im zadala. Podľa zdrojov v relácií SVCZ sa to na našom území podarilo zastaviť aj vďaka skupinovej meditácií, ktorá sa uskutočnila v novembri 2017.

Momentálne pôsobia na území bývalého Československa podľa vyjadrení Petra dobrý supervojaci- február 2018, ktorí scanujú a monitorujú situáciu na tomto území. Sme zachránení. Teší me sa. Ďakujeme.

Avšak oficiálna štatistika, ktorá uvádza počty mŕtvych zranených Peter vyhodnocuje ako kvázy čistenie perimetra pre vyššie dobro. Zásterka vojnového konfliktu, kde sú nasadené sily USA a RUSKA je vyhodnotená individuálne Petrom ako člena ACIO v zmysle zásterky diania a potvrdenia jeho teórii o získanie vplyvu cez mimozemské civilizácie v bojoch vysoko vo vzduchu, kde je vytvorený ochranný štít, ktorý zlyháva a preto treba vojensky dočistiť perimeter za účasti oboch strán svetla aj temnoty v našom chápaní sveta boja USA a RUSKA vo forme :

 1. vymazania pamäte ľuďom, ktorí prežili a videli, čo vidieť nemali ako v seriály MAN IN BLACK
 2. likvidácia zbytkových ľudí, ktorý prežili vojenský incident a masaker formou implantovania, nakazenia vírusmi a rôznymi chorobami, kde ľudia sú len ako pokusné myši

Výsledkom moderných technológií z oblasti vojenstva a mimozemských civilizácií pri prechode do 5.dimenzie pre obyčajných ľudí je:

 1. Klasické obecenstvo vedie racionálny i emočný zápas na internete vo forme diskusie, že či to , čo televízia uvádza v klasických správach je skutočnosť ,alebo je to len fikcia nastrčených ľudí, ktorí hrajú celú komédiu. Ľudia sa len navzájom urážajú a predbiehajú, ktorý názor je lepši pravdivejší s jediným cieľom zničiť a degradovať druhú osobu v prevahe názoru toho druhého na vývoj aktuálnych udalostí, s cieľom pošpiniť jednu alebo druhú stranu. V našom prípade všetkých občanov Ameriky a Ruska. Európa dopadla zatiaľ lepšie. Máme len migrantov, ktorí vlastne ani migranti nie sú. Podľa tvrdení Petra sú to len supervojaci v spustenom móde, ktorí sú úplné neškodný. Sem tam len kradnú, znásilňujú, chcú mať všetko tu a teraz vrátane peňazí.
 2. Avšak pre skutočných ľudí, ktorí tam žijú v daných oblastiach je to denno denná realita a určte si toľko ľudí nevymyslí smrť niekoho blízkeho, alebo bombový útok. Mal som tam člena rodiny, ktorý zažil bombové útoky na vlastnej koži a má relevantné informácie, ktoré sa v Petrovými vyjadreniami vôbec nezhodujú.
 3. Podľa Petrových vyjadrení všetci už vedia ,že zástupca USA prezident Trump nie je on ,ale niekto iný, tak isto ako aj prezident Putin. Ich pôvodné originálny sú poslane už dávno cez výmenný vesmírny program na inú planétu. Na margo poslucháčovej otázky a čo naši politici povedal, že budú vymenení aj oni a už riadiť naše krajiny nebude nijaký človek, ale už len hybridi a crossbridi, aleže o tom sa nesmie rozprávať, lebo by plán ACIO na ich výmenu pokazí.

Konflikt poslucháča a Petra na SVCZ

Peter nevedel definovať šéfku 15 tín, či je to muž alebo žena. Na SVCZ zavolal vtedy pán, ktorý tvrdil, že poznajú ju ako muža, kde Peter tvrdil, že je to žena. A potom potvrdil o 2 mesiace, že je to vlastne žena, ale vie byť aj ako muž. Osoba ,,15 tín ,, je uvedená ako šéfka organizácie ACIO, ktorá vlastne bola aj riaditeľkou Labyrint Group a došlo ku konfliktu záujmov a ich hlavnú šéfku degradovali a zastáva radovú pozíciu v organizácií.

Podľa informácií zo seriálu ,,Štrípky,, od Petra došlo k ľubostnému pomeru a zneužívanie jej mocenského postavenia voči ostatným členom organizácie ACIO. Tí sa rozhodli konečne zakročiť a odvolali ju. Na otázku ako skončila prišla odpoveď pre poslucháča, že ju nemohli vyhodiť, lebo veľa vie, tak ju degradovali z funkcie riaditeľky na radového člena valného zhromaždenia. Táto bytosť ,,hybrid údajne riadila organizáciu tu na Zemi viac ako 500 rokov.

Z celej dejovej línie celého príbehu to takto zatiaľ vychádza.

Tí, čo si myslia, že sú viac duchovný a mudrejši si popíšeme a rozoberieme v bode číslo 3 Príprava a prechod do 5 dimenzie, ktorá ma dva rozmery

Pokračování zítra, pokud čtenář pošle další díl…..

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

10 komentářů

 1. Tony napsal:

  otázka ohľadom Petra Insidera na Infovojne – od 1:49:21

 2. Jana napsal:

  Lichtner ho spomína pri konci relácie 1:49

 3. Maroš napsal:

  Ad Lichntner – aby vám neušiel jeho ironický náznak v hlase, že Lichtner ho – P.I. – práve kvôli tomu, že o ňom vie svoje – komentovať nemieni! Alebo nuansa hlasu vám nehovorí nič?!
  Inak – zrekapitulujte si mediálnu publicitu známych vrahov – psychopatov, pederasov, úchylákov, a kam to celé viedlo – k napodobňovaniu! Zabite si „svojho Johna Lennona“ – a ma teraz neserte s tým, že Lichtner je vám v tejto veci niečo povinný – on Insidera do svojej relácie NEPUSTIL! Basta! Nech vám ten blbec Hlávka – ak bude chcieť – odôvodní, prečo P.I. uverňuje on v SVCS!
  Si pletiete „povinnosti“alternatívnych webov s „Mac Donald’s mainstreamom! Naučte sa pátrať! Toto nie je systémový servis pohodlných informácií pre zvedavé ovce!

 4. Runica napsal:

  Všimol si niekto, že web Petra Insidera nefiguruje NIKDE na onej famóznej stránke konspiratori.sk?? Čo nám tým súdruhovia naznačujú? Žeby bolo všetko inak a Peter nie je žiaden konšpirátor, ale naopak niekým riadená bábka, najatý herec, ktorému sa aj najväčšie blbosti prepečú iba preto, že pracuje PRE SYSTÉM?? Dávala by zmysel riadená opozícia?

  • Maroš napsal:

   Runica – testovanie – čohokoľvek je reálny proces. Aj zakladanie rôznych „mucholapiek“ – cielená provokatívna činnosť. Systém to teda jednak môže priamo provokovať, iniciovať, jednak môže využívať spontánny vznik čohosi – takýto psychicky narušení exghibicionisti-mýtomani /od slova mýtus/ sa vyskytujú v dostatočnom počte – stačí takéhoto vypustiť a nasmerovať, a on si začne žiť svoj život. Potom prirodzene osloví jedno-dve médiá, narazí na Hlávku – a horí ohník horí.

   Tipujem, že sa to s P.I. mohlo upiecť cez Hyperion klub – pôsobí od polovice 90-tych rokov a premlelo sa tam kopa ľudí – aj serióznych /aj z armády/, aj úplních pošukov. HK vznikol ako provokatívna aktivita na zber informácií o pozorovaniach UFO – viac vždy bral, ako dával – osobná skúsenosť. Komu sa chce – zavolajte si tam! Toto je aj vážny odkaz autorovi tohto seriálu.
   https://www.azet.sk/firma/16030/klub-hyperion/

  • Irile napsal:

   To mě už také napadlo…
   Myslim,ze v predposledni relaci s p.Hlavkou se nám Peter nechtěně odhalil…
   Vypadalo to v přímém vysílání , ze si neceho šnupnul…Koks ?
   Byl tam dost zaskočen a par minut vedle nimo cas a prostor ….
   Ty info mohl brát i kanalovanim …Na různé entity.
   Původně jsem se domnívala, že jeho hlas je záměrně upravený . A ono ne …

   • Maroš napsal:

    Irile – je to „čipmánkovský“ hlas zle zmutovaného a fyzicky nedovyvinutého hermafrodita. Relatívne inteligentný psychopat – takých sú basy plné. „Nedomyslených“.
    Ešte ku tomu Hyperion klubu – Karlíka z Trnavy – ktorý účinkuje v tom filme spolu s P.I. – som poznal cez aktivity HK – než som ich pustil k vode, lebo vyslovene zbierali informácie, ale medzi ľudí sa dostalo len málo. Robili to tak, že verejne zorganizovali nejakú prednášku o týchto javoch, ale na samotnej prednáške odznela možno štvrtina z proklamovaného programu. Zakladateľ HK bol dobrý vychcánek. Karlík v tom čase sa mi zdal normálny, aj keď to nie je extra inteligentný človek – a myslím, že doteraz je frustrovaný z toho, že práve on nemal nikdy žiadne osobné skúsenosti s UFO – bol v tomto tzv. „veriaci“ človek. A možno to je kameň úrazu, že aj jemu sa P.I. dostal pod kožu svojou „presvedčivosťou“. V každom prípade – poznajú sa, a ja tipujem, že práve cez Hyperion klub, lebo to bola jediná organizovaná aktivita /mimo podvodníkov z bývalého ZSSR/, a v minulosti zorganizovali aj návštevu E. von Danikena – v čom vtedy lietalo veľa peňazí – údajne účinkoval – mimo ostatného, za 100 tisíc Ks,-, a potom sa to záhadne odmlčalo – ich web nefunguje. Pozametané.

    • Irile napsal:

     Máš Maros pravdu.
     Potvrdil mi to i kamarád,co jezdi na různá setkání …A přesně tak, poradatele potřebují informace od účastníků.
     Týka se to ufo atd…
     Vytipuji si tam jedince ,mají material a víme co dál…
     Díky!??
     (Už jsem přestala veřejně vystupovat, mam dost zajímavé zkusenosti s lovci info ).

 5. pepek napsal:

  raz som im tam v 2018 poslal maila z vymyslenou haluzou ze videli ufo v syrii a chlapec v pohode obkecaval akoze o tom vie 😁😂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..