VRCHOL DĚJIN 2017 aneb OTEVŘETE OČI ČAS SE NAPLNIL (Totální Útok)

…..film stojí za povšimnutí. Copak se bude odehrávat????

05:55

Podle Bible budeme vědět, kdy je konec!!!
J 13:19 Říkám vám to už teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili, že já jsem.
J 14:29 Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili.
Mt 24:3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“

Co máme očekávat?!?
L 21:11 Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.
Mt 12:39 On jim však řekl: „Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane – kromě znamení proroka Jonáše.
Mt 24:4 Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6 Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8 To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. 9 Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10 Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. 13 Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14 Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Co pak co se stane pak?!?
Mt 24:30 Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.
+
Luk 17:26 Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: 27 Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. 28 Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, 29 ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. 30 Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.

Zdroj (1)

Loading...

2
Komentujte

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
jirik Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
jirik
Host
jirik
jirik
Host
jirik

Sueneé: Na internetu můžete na téma podkožních čipů najít řadu článků i v mainstream mediích. Posledním by mohl být třeba článek z Polska, kde nějaký nadšenec platí tímto způsobem za kafe ve vlaku nebo asi rok starý článek o přibližně 10 ajťácích z ČR, kteří si nechali ze zvědavosti implantovat čip. Mainstream vytváří oblak prachu v tom směru, že tato technologie je zatím takříkajíc pouze v plenkách a že jejímu masovému využití brání velikost a společenská netolerance. Opak je pravdou, což dokazuje nejen výše prezentovaný překlad rozhovoru. Porovnejte například běžně viděné RFIT čipy na zboží v obchodech (mohu mít tvar… Číst vice »

Pin It on Pinterest