Znásilnění 16 leté dívky afghánskými běženci v Německu. To u nás nepřipusťme za žádnou cenu!

Je opravdu tak těžké splnit ten nejzákladnější požadavek, jaký mohu občané mít vůči státu, ve kterém žijí a na který ve svých daních odvádějí své peníze, kterým je požadavek zabezpečení elementární bezpečnosti?!

Německo je dnes znovu údajně v šoku z brutálního a hrůzného skupinového znásilnění, které spáchali na 16leté dívce jdoucí na vlak kousek od Mnichova afhgánští běženci (zdroj – zde). Dal se tento trestný čin předpokládat a pokud ano, kdo má na svědomí a je jeho spoluviníkem tím, že mu nepředcházel a nezabránil?

Odpověď není vůbec těžká a není třeba k něčemu takovému mít nějaké vysoké školy či znalecké certifikáty.

Ano, tento čin se předpokládat dal, protože něco podobného se ze strany běženců, majících zcela odlišné kulturní návyky a vnímání sexuality a vztahu k ženám, nestalo poprvé. Přesto státní složky v Německu odpovědné za bezpečí svých občanů prokazatelně neudělaly nic účinného, aby takovému činu předešly a zabránily. A proč? Protože celá současná německá společnost zřejmě žije ve lži a v jakési mediálně šířené falešné představě, že nic takového údajně neexistuje, žádné nebezpečí nikomu nehrozí a jde jen a pouze o naprosto nepředvídatelné excesy. Žije v atmosféře, kdy se lidé veřejně bojí říct, že „král je nahý“, přestože jeho nahota je naprosto evidentní!

Vrátí takový falešný pocit bezpečí a současně jakéhosi „morálního nadřazení“ Němcům zmařené a zničené životy jejich blízkých? Kolik znásilněných či zavražděných dívek a žen bude ještě třeba k tomu, aby si evidentní příčiny tohoto stavu odpovědní lidé konečně dostatečně „všimli“ a aby bylo konečně otevřeně a bez politicko-korektního bagatelizování a lhaní uznali, že něco takového je naprosto nepřijatelné a konečně začali takový stav patřičně a účinně řešit?

A co u nás? Chceme se snad i my stát také součástí takového masového šílenství a lží majících za následek prokazatelné ohrožení našich naprosto nevinných dívek a žen či dětí?

Myslím si, že ne! Že už jsme si podobného falešného masového šílenství a lhaní v dobách socialismu užili dost a dost a po něčem takovém (tentokrát ve jménu jakési falešné humanity a lidskosti či údajného soucitu s cizinci) by mohl toužit jedině blázen! Určitě rozhodně nikdo, kdo má vlastní děti, dcery matky a ženy, jejichž bezpečí je mu drahé nade vše!

Blíží se volby do Parlamentu.

Budou a jsou nám předkládány volební programy obsahující představy kandidujících politických stran o podobě a způsobu řízení našeho státu v příštích 4 letech a jednotliví kandidáti se budou před televizními kamerami předhánět v tvrzení, že jsou to právě oni, kdo nám dokáže zabezpečit jen to nejlepší.

Myslím si, že většina voličů by klidně oželela přijetí nějakých odlišných ekonomických systémů a pravidel, dokázala by unést třeba zvýšení daní, zdražení zboží a podobné věci. S tím vším se dá smířit a žít. Kromě jedné jediné věci, a to – představy, že v příštích letech začne a bude i v naší zemi docházet na ulicích k masovému znásilňování a vraždění páchanému cizinci, kteří k nám budou volně přicházet (či budou k nám povinně přerozděleni), kdy každé ráno budou rodiče posílat své děti do školy se stále většími obavami, že už je také nikdy nemusí vidět nebo že se vrátí znásilněné či zmrzačené se zničeným životem, muži budou mít strach nechat své ženy jít kamkoli samotné, apod.! To všechno proto, že u nás již nebude bezpečno, protože se po ulicích budou volně pohybovat skupiny zcela cizích nudících se lidí, bez práce, bez povinností a bez evropských kulturních a právních návyků. Lidí, kteří k nám a k naší zemi nemají absolutně žádný vztah (a pokud ano, není to vztah moc přátelský)!

Že takových je mezi ilegálními imigranty prý jen malá část a že znásilnění páchají i naši občané a nějaká „hysterie“ proto tady není vůbec na místě? To je naprosto falešná a nepatřičná výmluva nemající s realitou nic společného. I pokud by mezi ilegálními imigranty takový byl jen jeden jediný a v důsledku naší rezignace na bezpečnost mu bylo umožněno spáchat zločin a došlo tak ke zcela zbytečnému zmaření života či zdraví nějaké dívky či ženy, ke kterému jinak nemuselo vůbec dojít, stále by šlo o fatální selhání našeho státu a odpovědných lidí, které za krátký čas budeme volit!

Proto dobře zvažme, komu v těchto volbách dáme svůj hlas!

Rozhodně ne těm, kteří nám v této imigrační krizi až doposud lhali a lžou a kteří nám budou lhát i nadále. Mějme na paměti, že v případě jakéhokoli selhání mohou bohatí politici kdykoli utéct někam jinam do dalekého zahraničí, zatímco zmařené životy našich blízkých už nikdo nevrátí ani nijak nenahradí.

Zničený život plačícího migranta aneb otevřené dveře Německa bez limitů Angely Merkelové

Migrantský vrah u soudu plakal a chtěl by svou zrůdnost vrátit zpět. Merkelová nepláče a nic vracet nechce. Nebude akceptovat žádný limit pro přijímání migrantů, chce zvítězit ve volbách a učinit Německo šťastné i v dalších letech

Volby v Německu proběhnou již za pár dní a ač se mi to zdá neuvěřitelné a nemožné, tak ke čtvrtému vítězství v řadě směřuje údajně opět Angela Merkelová….. A co Němcům slibuje?

Angela Merkelová nehodlá ustoupit ani o píď od své migrační politiky otevřených dveří a multikulturalismu. Rozdílné názory hodlá potlačovat ještě více než doposud, protože islám dle ní k Německu patří a nejen k Německu.

„Nebudu akceptovat žádný horní limit na počet migrantů, kteří vstupují do Německa.“ „Evropská unie je největší mírový projekt v celé historii.“ „Rozhodla jsem se ucházet o další čtyři roky, protože věřím, že kombinace zkušeností, zvědavosti a radosti může učinit tyhle další čtyři roky velice dobrými.“ Kancléřka Merkelová dokonce přísahala, že k tomuto úžasnému projektu se zády nikdy neotočí a hodlá posilovat roli Evropské unie. „Hlavně potřebujeme politickou unii, to znamená, že potřebujeme postupně odevzdávat kompetence pod evropskou kontrolu.“ „Německo a EU zvládnou i dvojnásobné množství žadatelů.“

Hrůzná to představa spoléhat se na eurounijní mírový projekt, ochranu a vzdávat se kompetencí, když Německo a jiné „dobrozemě“ ani nevědí, koho na svém území již mají a po každém teroristickém útoku všichni ti eurofilové jen odporně a svorně tvrdí, jak jsou všichni Evropané ještě více posilněni a spojeni dohromady. V rámci budoucího míru na našem území bych nejraději z tohoto „největšího mírového projektu v historii“ okamžitě vystoupil.

Nevím jak posilněn se může cítit například ten věrný úředník EU, kterému migrant, o kterém se neví ani odkud je a kolik je mu let, brutálně znásilnil a zavraždil v Německu dceru, která navíc ještě dobrovolně imigrantům pomáhala. Ona se již ke kancléřce a EU zády neotočí, protože je mrtvá, ale její muslimský vrah se tento měsíc u soudu ve Freiburgu rozplakal.

Hussein Khavari (?) prosil u soudu o odpuštění. Prý to byla jen náhoda, ač již předtím v Řecku, kde se vylodil, téměř zabil jinou mladou dívku, když ji shodil z útesu. Vždyť on tu noc jen moc pil alkohol a z baru jej vyhodili, když ona jela zrovna kolem. A tak si prý všiml její krásy a chtěl jen sex, ale pro jistotu ji ještě udusil a hodil do řeky. U soudu v pláči řekl, že by se chtěl rodině Marie omluvit. Myšlenka na to, co udělal, jej prý mučí a zničila mu život a do vody jí odtáhl proto, aby ze sebe umyl její krev. Kéž by smyl i všechnu islámskou nenávist vůči ženám, ale on nesmyl ani tu svou (…….. jeden).

Krev nevinných Němců, jejich dětí a vnuků mají na rukou Angela Merkelová i její protikandidát Schultz, kterému vlastenecká slova o krvi a půdě připomínají meziválečná léta minulého století, kdy se zrodili ti hodně známí démóni, které evropské struktury dostali pod kontrolu. Za ty současné démony však s kancléřkou považují všechny, co mají jiný názor než oni a podpořili tedy společně zákon, který penalizuje sociální média facebook, google i twitter pokutou 50 milionů euro, pokud neodstraní do 24 hodin nevhodný obsah, což je dle nezávislích pozorovatelů způsob, jak umlčet kritiky migrační politiky. (Protože, kdo nechce zahubit společně s námi Evropu a Německo, ten jde proti nám.)

Sociální demokrat Martin Schultz se obává hrozby národních referend ohledně členství v EU, protože politika EU je prý komplikovaná. „Referendum představuje hrozbu a příležitost pro všechny lidi co tak rádi zjednodušují věci.“ „Co potřebujeme je evropské právo na imigraci a azyl.“ „Uprchlická krize nám jasně ukazuje, že nemůžeme dát národní zodpovědnost ke globálnímu fenoménu, jako jsou migrační pohyby.“ „Tohle je možné pouze v evropském kontextu.“

Lídry Alternativy pro Německo, která imigranty odmítá, nazývají Schultz s Merkelou jako hanebné a odpuzující „lovce potkanů“, kteří se prý snaží jen profitovat z utrpení uprchlíků. Země jako jsme my, Polsko, nebo Maďarsko by za každého nežádoucího přijatého dle kvót dostala 60.000 eur, ale pokud by tyto odmítačské země přijali méně než polovinu své kvóty, tak by se mu naopak tato vyděračská částka za každého nežádoucího odečítala.

Pan prezident Miloš Zeman migranty odmítá a eura za ně také, když německému prezidentovi Steinmeierovi řekl, že nejsme pašeráci lidí. Myslím, že nejenom, že nejsme pašeráci lidí, ale nechceme přijít o svou vlast, kulturu a tolerantní způsob života. Žádná čokoláda světa a ani všechny krvavé a špinavé peníze od Evropské unie nestojí za to, aby jsme přišli o svou zemi a aby jsme o ni připravili potomstvo, které by bylo navíc terorizováno agresivním islámem.

A protože nevěřím v mírumilovnou budoucnost Evropské unie, po všech těch dnech, týdnech a letech islamistického teroru v Evropě a realitě zemí, které vítali a vítají „všechny imigranty světa“, tak mám až půjdu brzy k volbám vcelku jasno a nebudu mít příliš složité rozhodování o tom, koho volit. Budu volit stranu, která má v programu, že umožní vypsat referendum o vystoupení ČR z Evropské unie.

Přál bych si, aby o své budoucnosti a i o budoucnosti své země a svých dětí mohli rozhodnout sami občané. Štastné, zkušenější, zvědavější a radostnější Německo pod kancléřkou Merkelovou v příštích čtyřech letech? Je to ten nejstrašidelnější vtip? Hmm, ta Merkelová bude ale možná realita.

Hanební a odpuzující lidé pro mě nejsou politici z Alternativy pro Německo, které tolik pomáhá pan Václav Klaus, ale přesně ti, kteří to o nich tvrdí.

Zdroje:Euportál: Ajajaj. Velmi špatné zprávy z Německa. Tohle na nás chystá Merkelová…..Freedomeurope: Mega a půl za jednoho nežádoucího, prý kompromis, píše deník Frankfurter Allgemeine Zeitung…Středoevropan: Imigrant, který v Německu znásilnil a zavraždil dívku, se u soudu rozbrečel…Expres: Angela Merkelová chce více běženců: „Omezení žadatelů nelze realizovat“..

 

zdroj: 1

Mohlo by se vám líbit...

Komentujte

6 Komentáře zapnuto "Znásilnění 16 leté dívky afghánskými běženci v Německu. To u nás nepřipusťme za žádnou cenu!"

avatar
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
jandera
Host
jandera

Tak by mě docela zajímalo jestli jsou skopčáci DODNES v šoku co provedli v Iráku, Sýrii, Egyptu, Lybii atd. (spolu s ušáky, frantíky, nebo Italy). Asi byli hodně naivní, že bude vše zapomenuto, právě naopak vše teprve vyleze na povrch co tam testovali za zbraně a další zvěrstva ve jménu hlavních teroristů v OSN a NATO. Nic není náhodné budou jim muset jejich zem vrátit ve stavu ve kterém byla před jejich humantárním vpádem, nebo jim přenechat vlastní_budou donuceni. Tím vůbec nesouhlasím co se v dojčlandu děje, ale kdo si hraje ze sirkami ve stohu musí být alespoň předvídavý.

jirik
Host
jirik

Zajímavé je, že nejsou nijak vystresováni z té dlouhé cesty, dokonce mají i nové telefounky, ale prý poztrácely cestou doklady….asi to bude kvalitnější logistikou během cesty…..

Soto
Host
Problém je řešen přesně opačně. A proč to autoři článků věčně nechapou? Neznají koncepci sociální bezpečnosti.:) Za prvé demokracii žádnou nemáme. Za druhé průhledné volby, vy tomu snad věříte? I kdyby vsichni volili Okamuru a nikdo nikoho jiného, tak všechno bude postaru. I kdyby Okamra vyhrál a začal by plnit vůli lidu , tak mu bude podsunuto, třeba, třeba, řízená legální imigrace. No tak super, tak to všechno půjde jen pomaleji a legálně. Žába se nebude vařit rychle, ale pumalu. Chápete, že se rozhoduje v každém případě úplně jinde? To by museli lidi pokaždé do ulic, no a tam se… Číst vice »
jirik
Host
jirik

Stačí se podívat na Řecko, změna vlády proběhla, s novým ministrem zahraničí se v bruselonu odmítli bavit, takže musel být vyměněn a začala likvidace řeckého státu, co bylo řecké muselo být zprivatizováno, aby dostaly kulaté nesmysly teda peníze…. přitom německo na válečných reparacích dluží takové peníze řecku, že by bylo řecko minimálně o polovinu v menším dluhu….(jediný stát, který zaplatit veškeré dluhy z II. sv.v. jiným státům bylo rusko, které převzalo dluhy za SSSR)
Rozdíl mezi řeckem a českem je velmi malý, protože v česku těch údajných českých firem (většinou nadnárodních) je minimum… takže z Okamury by byl český Tsipras…

Zdena
Host

Soto, souhlasim, volby budou jen fraska a volebni pruzkumy jsou jenom past na nekolik jednodussich lidi, kteri maji blizko k jejich favoritovi.Loutkovodici vsechno prebijou penezy, po kterych maly Cechacek vzdy touzi.

jirik
Host
jirik

Pro změnu z Norska
Norka požádala v Polsku o azyl, aby jí Barnevernet neodebral druhé dítě
Rodilá Norka Silje Garmová požádala o udělení azylu v Polsku, protože jí ve vlasti hrozí, že jí odeberou i druhou dceru. O případu v úterý informoval katolický list Nasz Dziennik. Případem Garmové a její dcery Eiry se už zaobírá cizinecký úřad. Verdikt bude podle listu důležitý i pro další lidi v podobné situaci.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/449570-norka-pozadala-v-polsku-o-azyl-aby-ji-barnevernet-neodebral-druhe-dite.html

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílet

Líbil se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli!